Nieuws

PO-Raad: ‘Betrek onderwijs bij arbeidsmarktvisie kinderopvang’

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet met een plan komen om het personeelstekort in de kinderopvang in kaart te brengen en aan te pakken. Een motie van D66 voor een arbeidsmarktvisie die dit voorschrijft, is afgelopen dinsdag aangenomen. De arbeidsmarkt voor kinderopvang is niet los te zien van het onderwijs: beiden sectoren vloeien steeds meer in elkaar over. De PO-Raad schuift daarom graag aan bij de gesprekken.

Met de motie voor een arbeidsmarktvisie wil D66 voorkomen dat door een verschraling van het kinderopvangaanbod de ontwikkeling van kinderen in het gedrang komt. Daarnaast maakt de partij zich zorgen om de gevolgen voor de arbeidsparticipatie en emancipatie in het algemeen.

Ook voor het primair onderwijs is een kwalitatief goed kinderopvangaanbod van belang. Wanneer in de kinderopvang sprake is van een personeelstekort, wordt dat op de scholen gevoeld. Want een kind dat met een achterstand aan de basisschool begint, haalt deze achterstand zelden meer in. Wat betreft de PO-Raad zouden alle kinderen recht moeten krijgen op toegang tot een voorschoolse voorziening. Samen met gemeenten en kinderopvangorganisaties pleit de PO-Raad hier al jarenlang voor. 

Steeds meer kindcentra

Daarbij komt dat steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties intensief samenwerken, of zelfs opgaan in één kindcentrum. Hier werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen in één team. Momenteel zijn de brancheorganisaties aan het verkennen wat ervoor nodig is om de cao's van beide branches beter op elkaar af te stemmen. 

De komende jaren zal de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs alleen maar sterker worden. De PO-Raad vindt daarom dat het onderwijs meegenomen moet worden in het onderzoek en het plan. Zij gaat hierover graag in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken.