Nieuws

PO-Raad doet ultieme oproep aan politiek: red de achterstandsleerling (update)

De PO-Raad maakt zich grote zorgen over het voorstel van minister Slob voor een nieuw onderwijsachterstandenbeleid. Vandaag debatteerde de Kamer over de exacte verdeling van de middelen. Maar welke variant de minister ook kiest, kwetsbare kinderen zullen de dupe worden: de koek is door de jaren heen simpelweg te klein geworden om met méér kinderen te delen. 

Update 15 maart: In een debat waarvan hij hoopte richting te krijgen van de Kamer, werd minister Slob (Onderwijs) alle kanten op gestuurd. PvdA en Groenlinks gaven aan niet te kunnen kiezen uit alle kwaden. Zij benadrukten –net als de PO-Raad-, dat als de doelgroep van het achterstandsbeleid groter wordt, het budget dan evenredig moet meegroeien. Die weg is volgens minister Slob echter uitgesloten binnen de kaders van het Regeerakkoord. 

,,Dat neemt niet weg dat gemeenten vrij zijn om het budget naar eigen inzicht op te plussen”, voegde minister Slob daar aan toe. Peter Kwint (SP) hekelde de argumentatie van de minister: ,,De overheid is verantwoordelijk voor de bekostiging van de scholen, niet de gemeenten.” Samen met de PvdA waarschuwde hij voor het risico dat het werkdrukgeld in het gat van onderwijsachterstanden verdwijnt. Ook werd door het Kamerlid cynisch gereageerd op het belang dat de minister zegt aan het standpunt van brancheorganisaties als de PO-Raad te hechten. ,,Eerst klaagt hij dat ze hierover geen standpunt hebben. Maar hebben we ze dat wél, zoals in het geval van een basisvoorziening voor alle peuters, dan geeft hij niet thuis.”

Desalniettemin gaf de minister aan blij te zijn dat de PO-Raad in haar laatste brief uitsprak dat -als zij gedwongen werd te kiezen- de sectororganisatie zou gaan voor een verdeling die teveel verwatering van het budget voorkomt en uitgaat van het bereiken van vijftien procent van de leerlingen met het hoogste risico op achterstanden. Slob zegde toe dit standpunt van de PO-Raad mee te wegen in zijn uiteindelijke beslissing, die hij in april zal maken. Voordat hij zijn keuze aan de Kamer laat weten, gaat hij eerst in gesprek met de brancheorganisaties, waaronder de PO-Raad.

Rinda den Besten en Anko van Hoepen boden afgelopen dinsdag de Tweede Kamerleden namens de PO-Raad een koektrommel aan met de boodschap 'De koek is te klein'.

De afgelopen jaren lekte zo’n veertig procent van het achterstandsbudget weg, doordat alleen het opleidingsniveau van ouders bepaalde of een kind ervoor in aanmerking kwam. Het opleidingsniveau steeg, maar de achterstanden bleven. Gevolg: scholen moesten met steeds minder middelen achterstanden van kinderen te lijf gaan.

Nu dreigt het probleem voor veel scholen nóg groter te worden, waarschuwt de PO-Raad. Want als de Kamer donderdag instemt met een nieuwe verdeelsystematiek zonder dat er iets verandert aan het huidige budget, moet de koek plotseling over een veel grotere groep kinderen verdeeld worden. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dat betekent voor sommige scholen dat ze in één klap twintig procent minder budget ontvangen. Speciale activiteiten en voorzieningen zoals vve, weekend- en zomerscholen zullen daardoor verschralen of verdwijnen. Met alle gevolgen van dien voor de kansen die kinderen de rest van hun leven krijgen. Dat is de bittere werkelijkheid.”

De PO-Raad pleit daarom voor het herstellen van het budget naar het niveau van 2011, vóórdat de nieuwe verdeelsystematiek wordt ingevoerd. Ook benadrukt zij dat de politiek snel moet beslissen, want: hoe meer uitstel, des te meer geld er weglekt. Den Besten: ,,Overheid, neem je verantwoordelijkheid en red het onderwijsachterstandenbeleid!”

Lees hier de brief die de PO-Raad aan de Kamer stuurde. 

Links & downloads

Brief van PO-Raad voor ao onderwijsachterstanden maart 2018
323.79 KB