Nieuws

PO-Raad: uitstel bijna gratis kinderopvang zeer onwenselijk

De PO-Raad is zeer teleurgesteld dat het kabinet het bijna gratis maken van kinderopvang vanaf 2025 uitstelt naar 2027. ,,Toegankelijke kinderopvang is een essentiële schakel in de strijd tegen kansenongelijkheid”, aldus PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. ,,Het is voor kinderen ontzettend belangrijk dat zij al vroeg samen leren, spelen, zich ontwikkelen en zo met een goede start aan de basisschool beginnen. Dat dit besluit veel kinderen deze kans ontneemt is dan ook zeer zorgelijk”.  

Het kabinet wilde met bijna gratis kinderopvang per januari 2025 de eerste stap zetten op weg naar kinderopvang als basisvoorziening. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laat de Tweede Kamer echter weten dat het onvermijdelijk is ‘dat de invoering van het nieuwe financieringsstelsel plaatsvindt in 2027 in plaats van 2025’. Volgens de minister zou het nieuwe stelsel leiden tot ‘een abrupte stijging van de vraag in een sector die momenteel kampt met personeelstekorten en schaarste aan plekken kent’ en daardoor niet verantwoord zijn.  

Uit onderzoek van Oberon blijkt dat vrijwel alle basisscholen in Nederland samenwerken met de kinderopvang, een kwart van de basisscholen en kinderopvangorganisaties profileert zich zelfs als kindcentrum. ,,Veel professionals in beide sectoren hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het mogelijk maken van dit nieuwe stelsel. Ondanks de grote personeelstekorten”, stelt Weima. ,,Zij zijn volledig verrast door dit nieuws en weten niet waar ze aan toe zijn. Of het nieuwe stelsel in 2027 onder een nieuw kabinet wordt ingevoerd is ook nog maar de vraag. Zij verdienen, net als ouders én kinderen, zo snel mogelijk duidelijkheid.”  

Tweede Kamerdebat Kinderopvang

Op 10 mei a.s. debatteert de Tweede Kamer over kinderopvang. In aanloop naar dit debat stuurden we samen met het Platform Kindcentra een brief, waarin we onder andere pleiten voor het vervallen van de arbeidseis bij het invoeren van het nieuwe stelsel, zodat álle kinderen naar de kinderopvang kunnen. 

Een jong kind speelt met blokken