Nieuws

PO-Raad verheugd over kinderopvang voor alle peuters

De PO-Raad is verheugd over de berichten dat het kabinet alle peuters recht wil geven op kinderopvang. Daarmee krijgen alle kinderen gelijke kansen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kabinetsplannen lekten dinsdag uit via RTL Nieuws en NOS.

Bronnen rond het kabinet bevestigen aan beide media dat het kabinet met Prinsjesdag bekend maakt 60 miljoen euro uit te trekken zodat alle kinderen van 2,5 tot vier jaar twee keer per week drie uur naar de kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen. Of hun ouders nu werken of niet. Gemeenten moeten die opvang organiseren.                                                                                               

Eén basisvoorziening

,,Álle kinderen verdienen een goede start en daarvoor zijn laagdrempelige en toegankelijke peutervoorzieningen van groot belang’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Van een goede start, profiteren kinderen hun hele leven, zo weten we uit onderzoek. Bovendien haal je een achterstand die je voor je vierde oploopt, amper meer in.’’ De PO-Raad pleit daarom al jaren met de, MOgroep, Brancheorganisatie kinderopvang en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor één basisvoorziening voor alle kinderen. Daarmee wordt het mogelijk kinderen te laten opgroeien langs een doorgaande ontwikkellijn en hen op jonge leeftijd spelenderwijs te laten leren. De partijen vinden dat alle kinderen de kans moeten hebben van zo’n voorziening gebruik te maken zonder dat dit verplicht wordt. 

De plannen van het kabinet lijken hiermee in lijn en komen tegemoet aan een belangrijke zorg van de PO-Raad. Omdat niet-werkende ouders in de toekomst geen kinderopvangtoeslag krijgen, wordt het voor hen duurder om kinderopvang te regelen. De PO-Raad vreest dat kinderopvang hierdoor voor velen onbetaalbaar zal worden en veel kinderen er niet van zouden kunnen profiteren. Volgens de media kunnen 37.500 peuters die nu niet naar de opvang gaan, daar dankzij de nieuwe plannen straks alsnog naartoe. 

Prinsjesdag

De PO-Raad zal de uitwerking van die plannen op Prinsjesdag met grote interesse bestuderen. Dan worden de details bekend en moet ook duidelijk worden of de genoemde 60 miljoen euro toereikend is.