Nieuws

Politiek vraagt om wettelijke ruimte voor samenwerking onderwijs en kinderopvang

De druk om iets te doen aan de belemmeringen in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang neemt toe, nu ook vanuit de politiek gevraagd wordt om aanpassingen in de wet. Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW heeft de PvdA staatssecretaris Dekker (Onderwijs) verzocht om tot een wetsvoorstel te komen waarmee alle wettelijke belemmeringen voor kindcentra worden weggenomen. Nu zijn er te veel knelpunten voor kinderopvang en onderwijs om intensief te kunnen samenwerken in een kindcentrum en als één organisatie te kunnen opereren. Door deze samenwerkingsvorm van één organisatie voor onderwijs en opvang wettelijk mogelijk te maken, kan er met lokaal maatwerk aangesloten blijven worden bij de behoefte van kinderen en ouders in een wijk of dorp. Of dit nu een school is met een intensieve samenwerking met de kinderopvang of peuterspeelzaal om de hoek, of een kindcentrum dat als één organisatie voor kinderen van 0-12 functioneert.

Pleidooi PO-Raad

De PO-Raad adviseerde in 2013 de ministeries OCW en SZW al hoe zij wettelijke belemmeringen in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kunnen wegnemen. Eén van de adviezen was destijds om het kindcentrum als vergaande vorm van samenwerking een status te geven binnen de wet, zodat diverse wet- en regelgeving niet meer in de weg staan. In maart van dit jaar vroegen we opnieuw aandacht voor de belemmeringen in de wet- en regelgeving met het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’. De projectgroep Kindcentra2020 met daarin schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en wethouders presenteerde recent een uitwerking van hoe één organisatie voor onderwijs en opvang in de wet mogelijk gemaakt kan worden, als vorm naast afzonderlijke onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Reactie staatssecretaris Dekker

In reactie op het verzoek van de PvdA geeft staatssecretaris opnieuw aan dat instellingen die willen kiezen voor vergaande integratie van onderwijs en kinderopvang in één organisatie dat al kunnen binnen de bestaande kaders. Eerder reageerde de staatssecretaris ook al op deze wijze op het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’. Dat samenwerkingsmogelijkheden er al zijn binnen bestaande kaders geldt echter niet voor de samenwerkingsvorm van een kindcentrum. Voor het kunnen functioneren als één organisatie is een fundamentele oplossing nodig en daar is wettelijke ruimte voor nodig.

Meer lezen?

Een uitgebreider verslag van de behandeling van de Onderwijsbegroting en een overzicht van alle moties is te lezen op Mijn PO-Raad

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten