Nieuws

Position paper Platform Kindcentra: een rijke schooldag

Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken, investeert de PO-Raad in een rijke schooldag. Een rijke schooldag is een dag waarbij scholen zelf kunnen bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Denk daarbij  aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur, samenwerking met kinderopvang, plaatselijke verenigingen en bibliotheken.

Het Platform Kindcentra doet in dit document een aantal aanbevelingen voor een succesvolle invulling van een rijke schooldag voor alle kinderen. Meer informatie vind je op Position paper Platform Kindcentra: een rijke schooldag en PACT voor Kindcentra.

Kinderen achter tablet in de klas