Nieuws

Rinda den Besten in het AD: ‘Het stelsel van kinderopvang moet op de schop’

Het is nú tijd voor verandering, stelt Rinda den Besten namens de PO-Raad vandaag in het Algemeen Dagblad. Samen met zes andere organisaties pleit ze voor een stelsel van kindvoorzieningen waarin het belang van het kind voorop staat. De huidige situatie werkt segregatie en kansenongelijkheid in de hand.

Financiële en administratieve drempels

Ook zit het stelsel financieel ingewikkeld in elkaar. De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt voor welke ellende dit zorgt. Daarom is het nú tijd voor verandering. Kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, sociaal werk en gemeenten slaan de handen ineen en roepen het nieuwe kabinet op álle kinderen een kansrijke start te geven en tot een nieuw, toekomstbestendig stelsel te komen.

Twee dagen per week toegang tot kinderopvang

Een goede start is de beste basis en alle kinderen hebben die sterke basis nodig: kinderen van werkende ouders, kinderen van ouders die niet werken, kinderen met en zonder (risico op) een achterstand. Als kinderen eenmaal met een taal of- ontwikkelingsachterstand aan de basisschool beginnen, halen ze deze nog maar moeilijk in.

Geef kinderen van nul tot vier jaar daarom de komende kabinetsperiode twee dagen recht op toegang tot kinderopvang en verlaag de administratieve en financiële drempels. Zet nu stappen op weg naar een toekomstbestendig stelsel, vragen de partijen aan het toekomstig kabinet.

Lees het opiniestuk ‘Kinderopvang van 0 tot en met 12 jaar is cruciaal’ in het Algemeen Dagblad.

Eerdere acties van de PO-Raad 
Eerder vroeg de PO-Raad aandacht voor het toegangsrecht en doorlopende ontwikkellijnen in haar verkiezingsinbreng. Afgelopen maand schreven de PO-Raad, VNG, organisaties in de Kinderopvang brieven naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, de Vaste Kamercommissie Kinderopvang,  de SER en de betrokken ministers over de de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK). Vorig jaar pleitten de PO-Raad en zes landelijke organisaties al voor recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week voor alle kinderen. Zij boden toen een pleitnotitie aan de SER aan.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten