Nieuws

Samen werken en sámenwerken op de landelijke IKC-dag

Op 14 september werd de vierde landelijke IKC-dag georganiseerd. Ook dit jaar bleek dat samenwerken een onderwerp is waar veel scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gemeenten druk mee bezig zijn in de dagelijkse praktijk. Met 275 deelnemers was de dag uitverkocht.

Er waren verschillende werkvormen waarbij de deelnemers nieuwe kennis hebben opgedaan en ervaringen hebben uitgewisseld. Na een welkom door dagvoorzitter Job van Velsen vertelde Pieter Jan van Delden (AEF) over ketensamenwerking. Wat bepaalt het succes van samenwerking zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer? En hoe houd je dat vast op de lange termijn?

Vervolgens gaven Eddy Brunekreeft (Brancheorganisatie Kinderopvang), Kathalijne Buitenweg (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), Rinda den Besten (PO-Raad) en Marijke Vos (Sociaal Werk Nederland) een pitch over het belang van samenwerking, met name voor het kind. Rinda den Besten benadrukte dat samenwerking gericht op een pedagogische aanpak essentieel is om kinderen kansen te bieden zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige volwassenen.

Samenwerken en...

Na deze pitches was het tijd voor gevarieerde deelsessies over diverse kanten van samenwerken: Over de betekenis voor de professionals? Over samenwerken en krimphuisvesting en over lokaal samenwerken. Ook konden de aanwezigen in gesprek met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de deelsessies was er veel ruimte voor kennisdeling en het goede gesprek.

Wilt u meer voorbeelden van samenwerking in het land? De PO-Raad heeft een databank integrale kindcentra, alleen voor leden toegankelijk. Dit is een vindplaat van goede voorbeelden speciaal voor leden van de PO-Raad. Met behulp van de databank kunnen schoolbesturen en scholen praktische informatie, voorbeelden en inspiratie vinden.