Samenwerken met kinderopvang

Voordat een kind naar de basisschool gaat, heeft het al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Thuis, in de buurt en/of op een voorschoolse voorziening. De basisschool is een schakel in de ontwikkeling van jonge kinderen.  Daarom is samenwerking essentieel. De PO-Raad maakt zich ervoor sterk dat de verschillende schakels goed op elkaar aansluiten en dat achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Wij pleiten daarom voor een sterke basisvoorziening voor alle kinderen tot en met zes jaar die ervoor zorgt alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. 

Integraal Kindcentra (IKC)
Een van de plekken waar zo'n samenwerking vorm krijgt, is een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC vind je onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en voorschoolse voorzieningen onder één dak. De eerste IKC's bestaan inmiddels ruim tien jaar. In de praktijk zien we helaas nog steeds belemmeringen in de wetgeving en financiering. Dit staat een integrale aanpak in de weg. De PO-Raad zet zich in om deze belemmeringen weg te nemen, zodat IKC's kunnen werken vanuit centrale aansturing met één pedagogische visie en één team. 

Een aantal leden van de PO-Raad hebben zich verenigd in de Vereniging Netwerk Kindcentra.