Samenwerken met kinderopvang

Voordat een kind naar de basisschool gaat, heeft het al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Thuis, in de buurt en vaak op een voorschoolse voorziening. Het is ontzettend belangrijk dat het basisonderwijs goed aansluit op deze ontwikkeling. Door vanuit een gedeelde pedagogische en educatieve visie op te trekken met de kinderopvang, werken we aan kansengelijkheid en optimale ontwikkelingskansen voor kinderen.   

Lees onze visie op integrale samenwerking

Voor de PO-Raad staat bij deze samenwerking een toegankelijk en hoogwaardig programma voor álle kinderen van nul tot twintig jaar centraal. Waar mogelijk en gewenst bieden school- en kinderopvangorganisaties het programma aan in één gebouw, met doorlopende ontwikkellijnen en met aandacht voor brede talentontwikkeling en kindnabije zorg. En op een manier die past bij de lokale context, waarbij zoveel mogelijk verbinding wordt gezocht met de jeugdhulp, jeugdzorg en welzijn. Om dit mogelijk te maken lobbyt de PO-Raad voor aanpassingen en vereenvoudiging van wet- en regelgeving. 

Integraal Kindcentra (IKC)
Een van de plekken waar zo'n samenwerking vorm krijgt, is een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC vind je onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en voorschoolse voorzieningen onder één dak. De eerste IKC's bestaan inmiddels ruim tien jaar. In de praktijk zien we helaas nog steeds belemmeringen in de wetgeving en financiering. Dit staat een integrale aanpak in de weg. De PO-Raad zet zich in om deze belemmeringen weg te nemen, zodat IKC's kunnen werken vanuit centrale aansturing met één pedagogische visie en één team. 

Een aantal leden van de PO-Raad hebben zich verenigd in de Vereniging Netwerk Kindcentra.