Nieuws

School mag ouders om vrijwillige bijdrage vragen bij continurooster

Naar aanleiding van een krantenbericht in het AD zijn er kamervragen gesteld over de kosten voor ouders bij het continurooster. De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord. Hierbij de informatie nog eens op een rij.

Elke school is verplicht tussenschoolse opvang (tso) te organiseren als ouders daarom vragen. Over de manier waarop de tso wordt georganiseerd spreekt de school met de medezeggenschapsraad. De regels die de school hanteert omtrent het overblijven moeten in de schoolgids staan vermeld. De ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. De school bepaalt de hoogte hiervan, maar de medezeggenschapsraad moet met dit bedrag instemmen.

Als een school een continurooster heeft, moeten alle leerlingen tijdens de pauze op school blijven. Het overblijven is dan een onderdeel van de schooldag. De school blijft de gehele dag verantwoordelijk voor de leerlingen en de ‘overblijf’ wordt geregeld door het onderwijspersoneel of er worden extern personeel voor ingezet. In de lumpsumfinanciering beslissen schoolbesturen zelf waaraan ze hun budget uitgeven (mits dit een onderwijsbestemming heeft). Dit geldt ook voor de inhuur van extra personeel ten behoeve van een continurooster. Een school die kiest voor een continurooster, is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt (vrijwillige ouderbijdrage) en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd. Scholen zijn wettelijk verplicht om via de schoolgids helderheid te bieden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

Meer hierover kunt u lezen op de website van ouders en onderwijs.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten