Nieuws

SER hamert op dagarrangementen voor kinderen

Maak dagarrangementen, met aansluitende opvang, onderwijs, zorg, sport en cultuur mogelijk voor alle kinderen van 4-12 jaar. Dat brengt rust in de dagindeling van het kind en maakt het voor ouders makkelijker zorg en werk te combineren. Zo luidt een van de belangrijkste adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn rapport Een werkende combinatie.

Deze oplossing is hard nodig, vindt de SER omdat steeds meer mensen betaald werk en zorg voor hun kinderen moeten combineren. Volgens de SER is er de afgelopen tijd te weinig vooruitgang geboekt in het realiseren van sluitende dagarrangementen voor kinderen en ontbreekt een duidelijke visie hierop vanuit de Rijksoverheid. Begin 2016 concludeerde de SER dit ook al in zijn advies Gelijk goed van start.

De PO-Raad onderschrijft dit. Met Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang, en de Vereniging van Nederlandse gemeenten pleit ze al jaren voor één basisvoorziening voor alle kinderen. Dit zorg ervoor dat kinderen zich langs een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen.

Ook de Onderwijsraad en diverse bestuurders uit kinderopvang, onderwijs en wethouders uit vijftig gemeenten, verenigd in Kindcentra 2020, riepen vorig jaar op een einde te maken aan de versnippering van het aanbod van kindvoorzieningen. PvdA, D66, CDA en GroenLinks sluiten zich in hun verkiezingsprogramma’s hierbij aan.
Daarmee wordt de druk op de overheid om belemmerende regels aan te passen steeds groter.

Om werk en zorg makkelijker te kunnen combineren, adviseert de SER verder verlof na de geboorte van een kind anders te organiseren. Ze vindt ook dat het scholingsaanbod flexibeler moet worden omdat tijdgebrek voor veel mensen scholing in de weg staat.