Nieuws

Susbsidie vrijroosteren leraren voor gelijke kansen achterstandsleerlingen

Twintig schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de derde subsidieronde “Vrijroosteren leraren”. Hiermee kunnen ze leraren in een periode van twee schooljaren gedeeltelijk vrijroosteren om deel te nemen aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van achterstandsleerlingen. De subsidie is bedoeld voor scholen die nieuwe of extra activiteiten willen starten om achterstandsleerlingen gelijke kansen te geven. Aanvragen is mogelijk vanaf half februari via de site van DUS-I.

Een van de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen 2016 was een subsidie om leraren vrij te roosteren. Er wordt een derde subsidieronde gestart voor de periode 2021-2023. Er komt wederom subsidie beschikbaar voor twintig besturen in het primair en voortgezet onderwijs om leraren gedeeltelijk vrij te roosteren. Een bestuur kan maximaal €292.950 aanvragen voor twee schooljaren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de gelegenheid leraren te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van coaching en intensieve begeleiding van achterstandsleerlingen.

De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant en hier te lezen. Alleen scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand komen in aanmerking voor de subsidie. Bij de regeling zal gepubliceerd worden voor welke scholen dit geldt. De sluitingsdatum van de aanvraagperiode is 1 april 2021. Aanvragen kunnen vanaf 15 februari worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), via een digitaal aanvraagformulier. Bevoegde gezagen die in de eerste of tweede ronde subsidie hebben ontvangen, komen in de derde ronde niet voor subsidie in aanmerking. De nieuwe regeling verschilt op enkele punten van de vorige regeling. De belangrijkste is dat leraren betrokken moeten worden bij het opstellen van het activiteitenplan.