Nieuws

Taskforce zoekt naar betere samenwerking opvang en onderwijs

Onderzoeken wat nodig is om opvang en onderwijs makkelijker te laten samenwerken zodat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, aan de arbeidsparticipatie van ouders en het gezamenlijk inzetten van personeel. Dat is het doel van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang die onlangs van start is gegaan in opdracht van het kabinet. In het voorjaar van 2017 levert ze de opbrengsten op.

Diverse partijen, waaronder de Sociaal-Economische Raad, de Onderwijsraad, en ook de PO-Raad, kinderopvangorganisaties en gemeenten pleitten al tijden voor een betere samenwerking tussen opvang en onderwijs. Wetten en regels die dit in de weg staan, moeten worden weggenomen, vinden ze. In een brief aan de Tweede Kamer riep onder meer de PO-Raad op de Taskforce niet gebonden te laten zijn aan bestaande regels. Ze moet de ruimte krijgen buiten de kaders oplossingen te vinden.

Vanuit het onderwijs zitten schoolbestuurders Ewald van Vliet en Niko Persoon in de taskforce.