Nieuws

Trouw en NRC: 'Scholen zien weinig in aanpak sociale ongelijkheid'

Onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs reageerden gisteren unaniem op de 25 miljoen die het kabinet uittrekt voor het bestrijden van kansongelijkheid: zij vinden het te weinig. Bovendien ontbreekt zicht op de lange termijn. Dat schrijven Trouw en NRC Handelsblad vandaag.

Zowel Trouw als NRC Handelsblad noemen de stevige bezuiniging op het extra geld dat scholen voordien kregen om onderwijsachterstanden te bestrijden, zo'n vijftig miljoen. 'Een sigaar uit eigen doos', laat de PO-Raad dan ook weten. 

De beide raden vinden het actieplan te klein van opzet en missen zicht op de lange termijn. Wil je meer gelijke kansen bieden, zegt de PO-Raad in NRC, dan moet je niet zoveel nadruk leggen op de overgang tussen onderwijssoorten, maar veel bredere en meer fundamentele veranderingen doorvoeren. 'Richt je bijvoorbeeld op kinderen vanaf 2 jaar. Zorg voor een goede kinderopvang en investeer dáár al in taalachterstand.'