Nieuws

Veel aandacht in media voor uitgelekt plan kinderopvang

Om alle peuters naar de kinderopvang of peuterspeelzaal te kunnen laten gaan, trekt het kabinet 60 miljoen euro uit. Dat blijkt uit prinsjesdagstukken die dinsdag naar RTL Nieuws zijn gelekt. Over de invulling van het plan wil het kabinet zich nog niet uitlaten.

De NOS citeerde na het achtuurjournaal de reactie op Twitter van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: 'Dat zou heel goed zijn, iets wat de PO-Raad, de VNG en MOgroep al twee jaar vragen'.

In het radio 2 programma De Heer Ontwaakt! was er de volgende dag volop discussie over het nieuwsitem, waarbij de PO-Raad diverse keren als voorstander werd aangehaald, vanwege het belang van een gelijke start op de basisschool voor alle kinderen. Als ouders niet werken, hebben ze immers geen recht op kinderopvangtoeslag. Daarmee wordt kinderopvang voor sommige ouders onbetaalbaar. Den Besten benadrukte op de radio dat het wat haar betreft niet gaat om een verplichting, maar om een ontwikkelrecht voor peuters: een toegankelijke en betaalbare basisvoorziening. Volgens de media kunnen 37.500 peuters die nu niet naar de opvang gaan, daar dankzij de nieuwe plannen straks alsnog naartoe. 

De PO-Raad zal de uitwerking van die plannen op Prinsjesdag met grote interesse bestuderen. Dan worden de details bekend en moet ook duidelijk worden of de genoemde 60 miljoen euro toereikend is

Op Stand.nl konden mensen naar aanleiding van de radiouitzending met Rinda den Besten reageren op de stelling 'Het is belangrijk dat alle peuters naar de opvang gaan'. Uit de verdeelde uitslag blijkt dat het uitgelekte stuk de nodige vragen en ook weerstand oproept.