Nieuws

Welk rooster hanteer je na de zomervakantie? Overleg tijdig met je kinderopvangpartner

Ga ook bij de start van het nieuwe schooljaar op tijd in overleg met je kinderopvangpartner. Sommige scholen werken als gevolg van de coronacrisis met een ander rooster dan normaal, om bijvoorbeeld verkeersbewegingen van ouders zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft ook invloed op de aansluiting met de buitenschoolse opvang.

De PO-Raad vraagt schoolbesturen en scholen daarom tijdig met de betrokken kinderopvangorganisaties te overleggen over de situatie na de zomervakantie. Ga je als school terug naar het ‘oude’ rooster? Blijf je tijdelijk met een continurooster (of een ander schoolmodel zoals het 5-gelijke-dagen rooster of andere varianten) werken? Of kiest jouw school permanent voor een continurooster?* Sluit dit nog voor de zomervakantie kort met je kinderopvangpartner.

*Als een school de schooltijden permanent wil aanpassen tot een continurooster, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor afstemming met de oudercommissie.