Nieuws

Zorgen in Tweede Kamer over bezuinigingen onderwijsachterstanden

Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd over het onderwijsachterstandenbeleid van demissionair staatssecretaris Sander Dekker. In een schriftelijk overleg laten SP, D66, CDA, GroenLinks en SGP doorschemeren dat ze het moeilijk te rijmen vinden dat hij op onderwijsachterstanden bezuinigt terwijl de kansenongelijkheid toeneemt. Op 13 september kwamen deze zorgen tot uiting in een aantal moties.

GroenLinks wil dat Dekker de daling van het budget voor achterstanden een halt toeroept. Jaarlijks loopt dit budget met 25 miljoen euro terug omdat er volgens het kabinet steeds minder kinderen het risico lopen op zo’n achterstand. Maar in werkelijkheid nemen de achterstanden níet af. De overheid gebruikt een verkeerde definitie voor het bepalen van het aantal potentiële achterstandsleerlingen, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder dit jaar. Sinds 2011 daalde het budget zo van 430 naar 290 miljoen euro. De PO-Raad spreekt van een ‘verdwijntruc’.

Op basis van een nieuwe formule van het CBS zouden nu 290.000 kinderen risico lopen op een achterstand. Het kabinet gaat op basis van de oude definitie uit van 136.000 leerlingen. De nieuwe formule houdt ook rekening met bijvoorbeeld de herkomst van de ouders, schuldenproblematiek en hoe lang een gezin al in Nederland is.

De SP vraagt zich af waarom Dekker ‘financiële belangen om de begroting te dichten, laat voorgaan op het vergroten van kansen voor leerlingen met risico op een achterstand’. Ook CDA, D66 en SGP zetten hun vraagtekens hierbij.

Demissionair staatssecretaris Dekker antwoordt dat hij op basis van de nieuwe CBS-formule werkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek, maar dat de ingeplande bezuinigingen overeind blijven. ‘Ook de nieuwe bekostigingssystematiek blijft een middel om het budget te verdelen. Het is ook in de nieuwe situatie aan de scholen en gemeenten zelf om te bepalen welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben’, aldus de bewindsman. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de PO-Raad zijn gevraagd mee te denken over de nieuwe systematiek. De PO-Raad heeft herhaaldelijk laten weten hier niets voor te voelen als niet óók het budget voor onderwijsachterstanden wordt verhoogd.

UPDATE: moties ingediend om bezuinigingen op te schorten

In een vervolgoverleg op woensdag 13 september kwamen de zorgen van de partijen tot uiting in meerdere moties, waarin Dekker wordt verzocht om de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid niet door te voeren. Zo vraagt SP-Kamerlid Peter Kwint om de bezuinigingen voorlopig op te schorten en de beslissing hierover aan een nieuw kabinet over te laten. En pleit Lisa Westerveld (GroenLinks) voor het compenseren van scholen voor de leegloop van de gewichtenregeling. Bekijk hier de volledige tekst van de moties die werden ingediend. Er moet nog gestemd worden over de moties.