Nieuws

ALV PO-Raad in teken van gelijke kansen

,,Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik aantrad als jullie voorzitter”, opent Freddy Weima zijn eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van de PO-Raad. ,,Het waren enerverende weken, waarin ik ook velen van jullie gesproken heb. Soms was het een weerzien, vaak ook een eerste kennismaking en ik kijk daar met veel plezier op terug.” 

Weima gaat later in zijn speech in op de dieperliggende problemen van het onderwijs en de invloed van het coronavirus: ,,De coronacrisis heeft bestaande problemen in het onderwijs vooral vergroot. We scoorden al niet goed op begrijpend lezen en de kansenongelijkheid is al jaren aan het toenemen. Deze problemen pak je niet aan met een programma van twee jaar en ook niet van vier jaar. Het Nationaal Programma Onderwijs kan het startschot zijn van een veel langer lopend, ambitieus programma gericht op betere onderwijskwaliteit en onderwijskansen. Met serieuze aandacht voor de leraren- en schoolleiderstekorten. Met een aanpak die oog heeft voor de talentontwikkeling van élk kind, waar z’n wieg ook staat. Met structurele investeringen en een heldere langetermijnvisie op thema’s als digitalisering. Met blijvende inzet op evidence informed werken en versterking van de kennisinfrastructuur. En met gedeeld eigenaarschap bij leraren, schoolleiders en bestuurders. Gelukkig is de PO-Raad niet de enige partij die zich hier sterk voor maakt. Vergelijkbare geluiden hebben we gehoord van de Onderwijsraad, de collega’s van de VO-raad, de grote steden en de bonden. Het moet een van de belangrijkste thema’s op de formatietafel zijn. Dat hebben wij de informateur en de partijen in de Tweede Kamer opnieuw meegegeven.” 

Gelijke kansen 

Centraal tijdens deze ALV staat het thema gelijke kansen van po naar vo. In het licht van het recente advies van de Onderwijsraad Later selecteren, beter differentiëren en de Staat van het Onderwijs ging een betrokken panel bestaande uit Iliass el Hadioui (Onderwijsraad), Karen Heij (Toetsdeskundige), Jasmijn Kester (Lid CvB SKPOA & Onderwijsraad), Pieter Hendrikse (voorzitter CvTE) en Sharon Martens (Voorzitter Lerarencollectief) het gesprek met elkaar met elkaar aan. Vice-voorzitter Anko van Hoepen trapt af: ,,Wat kunnen we morgen al doen als schoolbesturen? En waar gaan we onze tanden inzetten voor de toekomst?’’  

El Hadioui licht het advies van de Onderwijsraad toe: ,,Als we de brugperiode verlengen, zijn we veel langer nieuwsgierig naar waar leerlingen staan. We selecteren in Nederland heel vroeg, zeker als je het vanuit internationaal perspectief bekijkt.’’ Jasmijn Kester ziet dit als een gezamenlijke opdracht voor de school: ,,We moeten leraren hierin ook goed faciliteren en ruimte bieden om te leren.’’ Dat wordt beaamd door Martens, die zich ook kritisch uitlaat over het momentum voor een grote wijziging van het stelsel: ,,Ik vraag me of dit nu de juiste stap is richting meer kansengelijkheid. We hebben te maken met een flink lerarentekort, grote klassen en een vol curriculum. De basis is simpelweg niet op orde.’’  

Hendrikse gaat in op de negatieve zweem die soms rond toetsing hangt. Toetsen is volgens hem ook van belang: ,,Er is een objectieve maatstaf nodig om vast te kunnen stellen waar de leerling zich bevindt in de ontwikkeling.’’ Toetsexpert Karen Heij: ,,Er is een toetscultuur waarin we vooral veel vergelijken. Ik zou toe willen naar toetsen die gericht zijn op het curriculum en de ontwikkeling van het kind. Wat ook anders moet: in ons huidige systeem krijgen kinderen die met een achterstand op de basisschool komen niet de tijd om deze in te lopen.’’ 

Leden van de PO-Raad konden vragen stellen via de chat en met behulp mentimeter peilden we het sentiment onder de aanwezige schoolbestuurders. Gelijke kansen en de overgang van po naar vo is een thema waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Van Hoepen besluit het gesprek: ,,Dit was een mooie start, maar we kunnen hier nog lang over doorpraten. Volgens mij hebben we de titel van het advies van de Onderwijsraad omgedraaid: ‘Beter differentiëren, later selecteren’. Laten we niet wachten op Den Haag, maar de ruimte pakken die er nu al is en daarin ook leren van elkaar.”

In het tweede deel van de ALV kwamen verenigingszaken aan bod, lees meer op: www.mijnporaad.nl (inloggen nodig).

Congres 

De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met de laatste aflevering van het online Congres van de PO-Raad. De afgelopen weken namen onderwijsprofessionals van 260 schoolbesturen deel aan de congresreeks. In de laatste aflevering van gaat presentator Yinske Silva in gesprek met vice-voorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen en Sander Heijne co-auteur van het boek Fantoomgroei, dat is uitgeroepen tot managementboek van het jaar. Maar niet voordat Silva kersverse voorzitter Freddy Weima flink aan de tand voelt. Het interview van Silva met Freddy kun je hier terugkijken.