Nieuws

Dekker wil afnameperiode eindtoets 2017 niet vervroegen

Staatssecretaris Dekker vindt het niet nodig om in 2017 af te wijken van de wettelijke periode voor afname van de eindtoets. Dat heeft hij gisteren per Kamerbrief laten weten. De PO-Raad had de staatssecretaris met klem verzocht om een vervroegde afname toe te staan, omdat de wettelijke periode in 2017 door onder meer Pasen, de Koningsspelen en de meivakantie geen geschikte volledige schoolweek bevat.

Dekker wil de afnameperiode echter niet eenmalig aanpassen. Hij wijst erop dat de wettelijke periode – tussen 15 april en 15 mei- conform de wens van de Kamer is vastgesteld. De PO-Raad vindt juist dat kinderen er recht op hebben om de eindtoets in een rustige periode en niet meteen na een lang weekend of vakantie te hoeven maken. In het licht van de discussie die is ontstaan rondom kansongelijkheid vindt de PO-Raad het des te belangrijker dat de eindtoets onder zo optimaal mogelijke omstandigheden kan worden afgenomen. Zo kan de eindtoets haar functie als ‘second opinion’ zo goed mogelijk vervullen.

Centrale Eindtoets op 18, 19 en 20 april 2017

Volgens Dekker is binnen het wettelijk kader week 16 het meest geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets (de toets die de overheid aanbiedt). Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft daarom besloten dat de papieren afname van de Centrale Eindtoets in 2017 zal plaatsvinden op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april. Dat betekent dat leerlingen deze toets direct na het lange paasweekend moeten maken. Op vrijdag 21 april vinden namelijk de Koningsspelen plaats.

Voor scholen die de Route 8 of IEP Eindtoets gebruiken is het probleem iets minder groot. Die toetsen worden namelijk afgenomen in respectievelijk één en twee dagen.

Begin april stuurde de PO-Raad samen met de VO-raad, AVS, Ouders en Onderwijs en de toetsaanbieders van Route 8 en IEP een brief aan de staatsecretaris, waarin zij nadrukkelijk pleitten voor een afname in week 15, een week voor de wettelijke periode. U kunt deze brief hier terug lezen. 

Links & downloads

Bijlage met argumentatie voor aanpassen afnameperiode eindtoets
181.16 KB
Brief eindtoetsperiode 2016-2017
268.96 KB