Nieuws

Dit verandert er binnenkort rondom de eindtoets en het schooladvies

Tussen 1 december 2019 en 31 januari 2020 kunnen scholen zich weer aanmelden voor de verschillende eindtoetsen. Ook dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, AMN Eindtoets en de Centrale Eindtoets. In tegenstelling tot 2019 wordt de Centrale Eindtoets in 2020 ook weer in een adaptieve variant aangeboden.

Bijeenkomsten over s(b)o en eindtoets

Met ingang van dit schooljaar maken ook de leerlingen in groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs een eindtoets. Om scholen en schoolbesturen goed te informeren over deze nieuwe verplichting, organiseert OCW verschillende bijeenkomsten: op 9 oktober in Zwolle en op 16 oktober in Utrecht. Schoolbesturen zijn in augustus ook per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Toch blijven er ook uitzonderingen, niet álle leerlingen in het so en sbo hoeven een eindtoets te maken. Snel weten voor wie deze verplichting wel en niet geldt? Bekijk onze infographic.  

Doorstroomtoets

Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen rondom de eindtoets waar scholen en leerlingen mee te maken krijgen. Al eerder kondigde minister Slob dat hij van de eindtoets een doorstroomtoets wil maken. De eindtoets en het schooladvies moeten daarmee minder bepalend worden in de verdere schoolloopbaan van een kind. Door de toets een beperkte rol te laten hebben bij de overgang naar de middelbare school, weinig tijd tussen toets en advies te laten voor toetstrainingen én het in het voortgezet onderwijs vervolgens makkelijker te maken om van niveau te wisselen, krijgen kinderen meer mogelijkheden zich te ontwikkelen, zo is de gedachte. Bovendien zou dit zorgen voor meer kansengelijkheid. 

Voor de kortere termijn, blijft het schooladvies leidend en blijft de eindtoets als second opinion behouden. Beide zullen wel korter op elkaar gaan volgen en alle leerlingen van groep 8 moeten zich tegelijkertijd, rond 1 mei, inschrijven op een middelbare school. Naar verwachting wordt deze werkwijze over drie jaar van kracht, vanaf schooljaar 2022/2023. Op hoofdlijnen komen deze plannen overeen met het pleidooi van de PO-Raad. Ook zij wil minder druk op de eindtoets, een leidend schooladvies en een einde aan de vroegselectie van kinderen. Om de kansengelijkheid te vergroten, stelt de PO-Raad voor de eindtoets onderdeel te maken van het schooladvies. Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief gegeven dat het professionele oordeel van de school mede kan staven. Dit verstevigt het schooladvies. Deze visie wordt door vele partijen uit het veld onderschreven.

De PO-Raad volgt de uitwerking van de plannen van Slob en de haalbaarheid ervan op de voet.

Meer informatie

Meer informatie over de overgang van po naar vo is te vinden op de website www.vanponaarvo.nl.

In de infographic is ons gehele standpunt ten aanzien van de eindtoets kort en krachtig te lezen, klik er op om deze te vergroten.