Nieuws

Eindtoets moet onderdeel worden van schooladvies

Trouw schrijft dat schoolbesturen de eindtoets in ere wil herstellen en dat de eindtoets zwaarder moet wegen bij het schooladvies. Dat is niet juist. De PO-Raad pleit ervoor om de toets op korte termijn onderdeel te maken van het schooladvies. Uiteindelijk moet de eindtoets een doorstroomtoets worden om te komen tot een meer flexibele overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Ondanks dat er voorheen geen wettelijke verplichting gold was de eindtoets op veel plekken leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De toets is ooit in het leven geroepen om kansenongelijkheid tegen te gaan, leraren kunnen bij het bepalen van het schooladvies immers onbedoeld bevooroordeeld zijn. Sinds vier jaar wordt de eindtoets op een later moment in het jaar afgenomen als een soort second opinion bij het schooladvies van de leraar. Scoort een kind hoger op de eindtoets dan het schooladvies? Dan moet de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen.

Schooladvies blijft leidend

De PO-Raad vindt dat de eindtoets eerder in het jaar moet worden afgenomen. De toets wordt daarmee onderdeel van het schooladvies. Het schooladvies blijft leidend, maar de toets helpt bij het vormen van een objectief professioneel oordeel. Net zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, helpt de eindtoets de school bij het vormen van het schooladvies.

Daarnaast pleit de PO-Raad voor strengere eisen rondom de vergelijkbaarheid van de verschillende eindtoetsen. Verschillende toetsen kunnen prima naast elkaar bestaan, maar het is onwenselijk dat de score die een kind haalt te veel afhankelijk is van welke toets het maakt. Ook wil de sectororganisatie een kritische blik op de wijze waarop de opbrengsten van de eindtoets worden gebruikt voor kwaliteitsoordelen door de Inspectie van het Onderwijs.

Toekomst van de eindtoets

Door de eindtoets in de toekomst in te zetten als doorstroomtoets kan worden gewerkt aan een soepele en meer flexibele overgang van primair naar voortgezet onderwijs denkt de sectororganisatie. Hierbij is het ook van belang dat er één wet funderend onderwijs komt en dat het mogelijk wordt voor leerlingen om examen te doen voor vakken op een verschillend niveau.

Lees hier het complete standpunt van de PO-Raad rondom de eindtoets en de overgang van po naar vo.