Nieuws

Eindtoets vanaf 2019 voor álle leerlingen en doe mee aan evaluatie regels eindtoets

Vanaf volgend schooljaar (2019/2020) moeten ook leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs (s(b)o) de eindtoets maken. Zij hoefden dat tot nu toe nog niet omdat er niet voor al deze leerlingen een geschikte toets voorhanden was.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob dat de Adaptieve Centrale Eindtoets, die door de overheid wordt uitgegeven, geschikt wordt gemaakt voor alle leerlingen. Ook voor diegenen die bijvoorbeeld doof of blind zijn. Scholen kunnen daardoor voor deze leerlingen altijd terugvallen op de Adaptieve Centrale Eindtoets als de toets van hun keuze voor deze leerlingen niet bruikbaar is.

Vanaf schooljaar 2019/2020 maken daarmee alle leerlingen in groep acht de eindtoets, op enkele uitzonderingen na. Scholen kunnen kiezen welke toets ze gebruiken, mits deze is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.

Evaluatie regels overgang groep acht naar brugklas

Begin 2019 wordt daarnaast de eindevaluatie verwacht van de regels omtrent de eindtoets en het schooladvies en de overgang naar de middelbare school. Sinds 2014 is het schooladvies leidend bij de overgang van een leerling naar de middelbare school. De eindtoets wordt later in het schooljaar afgenomen en geldt als een soort second opinion. Scoort een leerling op de eindtoets hoger dan op basis van zijn schooladvies werd verwacht, moet de school haar advies heroverwegen. 

Onderzoeksbureau Oberon evalueert deze regels en heeft hiervoor regelmatig de ervaringen van scholen onderzocht. Recent hebben diverse scholen een brief ontvangen met het verzoek hiertoe een vragenlijst in te vullen. De PO-Raad vraagt de betreffende scholen en schoolbesturen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek, zodat er goed inzicht komt in de uitwerkingen van de regels in de praktijk. Het is de laatste meting van de evaluatie. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 10 oktober invullen.