Nieuws

Gebruikers geven Overstapservice Onderwijs een 7-

Bijna iedereen gebruikt OSO voor het overdragen van leerlingdossiers, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2016/2017. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 6,8. Bijna tweederde van de gebruikers vindt de veiligheid en snelheid van de overdracht het meest waardevol.

In de maanden mei en juni 2017 heeft The Choice in opdracht van Kennisnet inzichtelijk gemaakt in hoeverre gebruikers tevreden zijn over OSO. 1.959 medewerkers van verschillende scholen in het basis-, voortgezet-, speciaal- en praktijkonderwijs hebben hiervoor de enquête ingevuld.

Er is een toename in het aantal scholen dat OSO gebruikt (92%) voor de overdracht van leerlinggegevens. Opvallend is dat het overstapdossier, naast OSO, nog op andere manieren wordt overgedragen, namelijk op papier en verschillende digitale manieren.

Naast veiligheid en snelheid van de overdracht, ervaren gebruikers als belangrijkste voordelen de tijdsbesparing en gebruiksgemak bij OSO. Daarnaast zijn ze het meest tevreden over de inhoud (volledigheid) van het overstapdossier en de documentatie op de website van OSO.

Een deel vindt OSO nog niet feilloos werken en vindt foutmeldingen onduidelijk. Dit schooljaar (2017/2018) worden er duidelijke foutmeldingen aan de gebruiker getoond, zodat makkelijker te achterhalen is waar het fout gaat.

Verbetersuggesties worden vooral gedaan op het gebied van functionaliteiten, ondersteuning en promotie. In 2017/2018 zal de focus van Kennisnet liggen op het efficiënt gebruik van OSO binnen de scholen en de regio’s. Hiervoor zijn interventies ontwikkeld waarmee Kennisnet het land in gaat. Daarnaast gaat Kennisnet in gesprek met de leveranciers van de systemen over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek om zo technische en functionele verbeteringen door te voeren.

OSO is een initiatief van PO-Raad en VO-raad en wordt uitgevoerd door Kennisnet.