Nieuws

Geef uw toelichting op de eindtoetsresultaten 2017

Sinds gisteren zijn de voorlopige resultaten van uw leerlingen op de eindtoets 2016/2017 beschikbaar in Vensters. Het gaat om de eindtoetsresultaten die u vóór 30 mei 20.00 uur heeft uitgewisseld met BRON. U kunt de gegevens controleren op juistheid en er een toelichting op geven. Zijn de gegevens juist en is uw toelichting compleet, dan publiceert u ze direct op scholenopdekaart.nl.

Waarom is uw toelichting van belang?

Elk najaar verschijnen er diverse ranglijsten die per schoolvestiging de gemiddelde resultaten voor de eindtoets tonen. De resultaten op deze lijsten zijn gebaseerd op de ruwe eindscores, dus zonder correcties. U heeft geen mogelijkheid voor uw school een toelichting te geven.
De scores die u zelf publiceert op scholenopdekaart.nl zijn wel gecorrigeerd. Er staat bijvoorbeeld hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. Ook kunt u zelf bij de definitieve gegevens voor leerlingen aangeven of zij een aangepast eindniveau hebben. Het is dus erg belangrijk dat u de resultaten zelf toelicht en de cijfers plaatst in de context van uw beleid. Vensters biedt u die mogelijkheid.

Controleren en toelichten

 1. Ga naar Vensters en log in.
 2. Klik op het ManagementVenster (als u geen toegang tot het ManagementVenster heeft, lees dan hieronder hoe u uw gegevens kunt controleren).
 3. Klik op 'controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies'.
 4. Controleer uw eindtoetsresultaten en bekijk welke van de onderstaande situaties op u van toepassing is.

Hoe controleer ik mijn voorlopige eindtoetsresultaten zonder ManagementVenster?

 1. Klik op Mijn Scholen op de kaart.
 2. Klik op de indicator ‘Resultaten eindtoets’.
 3. Wijzig het gegevensjaar in ‘2016/2017 (voorlopige gegevens)’.
 4. Controleer uw eindtoetsresultaten en bekijk welke van de onderstaande situaties op u van toepassing is.

Mijn voorlopige eindtoetsresultaten kloppen

Geef een toelichting bij uw voorlopige eindtoetsresultaten en publiceer ze op scholenopdekaart.nl:

 1. Klik op Mijn Scholen op de kaart.
 2. Klik op de indicator ‘Resultaten eindtoets’.
 3. Voorzie uw gegevens van een toelichting en volg de instructies om uw gegevens te publiceren. Uw eindtoetsgegevens staan direct op scholenopdekaart.nl.

Mijn voorlopige eindtoetsresultaten kloppen niet

Kloppen uw resultaten nog niet, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON. De juiste eindtoetsgegevens zijn dan in het najaar zichtbaar op scholenopdekaart.nl. Let op! Wilt u alleen de toelichting op de resultaten van 2015/2016 wijzigen, zet dan bovenaan het gegevensjaar eerst weer op 2015/2016.

Ik zie geen voorlopige eindtoetsresultaten

Heeft u de eindtoetsresultaten 2016/2017 na 30 mei 20.00 uur uitgewisseld met BRON, dan is de rapportage met de voorlopige eindtoetsgegevens voor dit schooljaar niet gevuld. Het is in dat geval nog niet mogelijk om de indicator 'Resultaten eindtoets' voor 2016/2017 te publiceren op scholenopdekaart.nl. Dat kan zodra de definitieve eindtoetsgegevens in Vensters zijn ingeladen. Dit gebeurt naar verwachting begin september. Op de website van DUO vindt u meer informatie over het uitwisselen van de eindtoetsresultaten met BRON.

Schoolgids in Vensters

Het afgelopen jaar hebben we intensief gewerkt aan het ontwikkelen en integreren van de schoolgids in Vensters. Ook tijdens de komende maanden werken we gewoon door om in september een goede, eerste versie te presenteren.

Het idee hierachter is als volgt. Gebruikt u Vensters en vult u gegevens in voor Scholen op de kaart? Dan kunt u via Vensters een schoolgids creëren. De gegevens die u al heeft ingevuld worden zo op meer plaatsen gebruikt. Dat maakt het samenstellen van de schoolgids eenvoudiger en minder tijdrovend dan het nu wellicht voor u is. De schoolgids is in de toekomst direct te publiceren op Scholen op de kaart, maar ook te downloaden voor eigen gebruik. En een volledig ingevulde schoolgids uit Vensters voldoet aan alle wettelijke eisen.

Stand van zaken

Op dit moment zijn we nog bezig met het ‘schoolgids-geschikt’ maken van indicatoren. Zo zorgen we ervoor dat alle informatie die voor de schoolgids verplicht is, in Vensters komt te staan. De afgelopen weken is bijvoorbeeld de indicator ‘Algemene gegevens school’ aangepast. Scholen kunnen in deze indicator eventuele extra locaties en informatie over de directie toevoegen. U kunt deze gegevens nu alvast vullen en opslaan, maar de informatie wordt na publicatie nog niet getoond op Scholen op de kaart. Zodra deze informatie een plek heeft gekregen, hoort u het uiteraard van ons via vensters.nl en deze nieuwsbrief.

Wat we nu maken is een eerste versie van de schoolgids. Die bespreken we in september met gebruikers om direct een verbeterslag te maken in het nieuwe schooljaar. Uiteraard evalueren we ook of Scholen op de kaart voor u inderdaad een alternatief is (of kan zijn) voor de schoolgids. Voor beide evaluatierondes volgt later een uitnodiging.