Nieuws

Grens ontheffing eindtoets iets verhoogd

De grens wanneer leerlingen wel en niet verplicht zijn een eindtoets te maken, is iets opgehoogd. Voortaan hoeven leerlingen met een IQ lager dan 75 deze toets niet te maken. Eerder werd een IQ van 70 aangehouden. De Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast.

In de wet zijn uitzonderingen opgenomen omdat sommige leerlingen moeilijk toetsbaar zijn. Reden om de wet te wijzigen is omdat de meeste eindtoetsen op dit moment onvoldoende geschikt zijn voor de groep leerlingen met een IQ lager dan 75.
Leerlingen met een IQ tussen 70 en 75 krijgen als schooladvies voor het vervolgonderwijs vaak het advies ‘praktijkonderwijs’’. Voor hen moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. ‘De uitslag van een eindtoets heeft in veel gevallen voor het afgeven van deze toelaatbaarheidsverklaring geen meerwaarde’, zo is te lezen in de toelichting bij de wetswijziging.

Ook leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, hoeven de eindtoets niet te maken.