Nieuws

Help de Overstapservice Onderwijs verbeteren

Werkt u op één van de ruim achtduizend scholen die zijn aangesloten op de Overstapservice Onderwijs (OSO), heeft u ervaring met OSO en suggesties voor verbeteringen? Of heeft u OSO dit jaar om specifieke redenen nog niet gebruikt? Vul dan de enquête OSO 15/16 in. Het kan nog tot en met 24 juni 2016.

Jaarlijks worden OSO en de betrokken administratiesystemen aangepast op basis van suggesties van gebruikers en naar aanleiding van technologische- of andere ontwikkelingen.

Help OSO verbeteren

Uw ervaring helpt om OSO te verbeteren, bijvoorbeeld onderdelen als:

  • het proces van klaarzetten en/of ophalen van overstapdossiers,
  • de inhoud van het dossier dat wordt overgedragen,
  • de gebruiksvriendelijkheid van uw leerlingadministratiesysteem (LAS) en/of Regionaal initiatief (RI),
  • de ondersteuning vanuit OSO en de softwareleveranciers,
  • mogelijke andere belangrijke aspecten rond de overstap met OSO

Het invullen van de enquête kost u slechts 5 à 10 minuten. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van OSO, stellen we het zeer op prijs als u de vragenlijst invult. Deel deze enquête vooral met collega’s die ook willen helpen om OSO te verbeteren.
De resultaten van dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek zullen worden gepubliceerd op deze website.