Download

Infographic Naar een kansrijker onderwijsstelsel

De PO-Raad en VO-raad willen een nieuw onderwijssysteem met daarin een funderende en kwalificerende fase. Toetsing is een middel om te differentiëren en niet om op leerlingen al op 11 à 12-jarige leeftijd te selecteren.

Om alle leerlingen de beste kansen te bieden, moeten ze intensieve en hoogwaardige begeleiding krijgen bij het maken van keuzes. Het is cruciaal dat inzichten en kennis over schakelmomenten in ons systeem ontsloten worden voor het veld.

Deze infographic brengt onze visie op dit nieuwe systeem in beeld.