Nieuws

Kamer discussieert over schooladvies en eindtoets

De schooladviezen van de Nederlandse basisscholen zijn over het algemeen in orde en de eindtoets dient daarbij als second opinion. Maar over het gewicht van die second opinion vindt in het tweede jaar na invoering van de nieuwe wet eindtoetsing nog altijd discussie plaats. Dat bleek vorige week ook in het debat over deze wet in de Kamer.

In één op de zes gevallen waarin de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, wordt het schooladvies na heroverweging alsnog naar boven bijgesteld. Te weinig, vindt de PvdA. Deze partij zou graag zien dat basisscholen verplicht hun advies naar boven bij moeten stellen bij een hogere eindtoetsscore.

Staatssecretaris Sander Dekker erkent dat het aantal bijstellingen op dit moment te laag is, maar vindt een verplichting een ondermijning van de autonomie van de professional en niet passen in de geest van de wet. ,,De school ziet immers een film van acht jaar ontwikkeling en een toets is slechts een foto.’’ Het is bovendien de vraag of een verhoging van het advies altijd in het belang is van leerlingen waarbij sprake is van twijfel. Onder andere D66 wil om die reden eerst onderzoek afwachten.

De PO-Raad vindt eveneens dat een aanpassing van het advies zorgvuldig moet gebeuren. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Met een verplichte bijstelling naar boven diskwalificeer je opnieuw de school en draait het alsnog allemaal om de eindtoets, terwijl we dat juist niet meer wilden. De eindtoets is een second opinion, niet meer en niet minder.’’

Sancties voor vo-scholen die meervoudig advies weigeren

Dekker constateert dat het op veel plekken goed gaat met de implementatie van de nieuwe wet. Waar dat nog niet zo is, zijn volgens de staatssecretaris vooral gesprekken en afstemming nodig. Bijvoorbeeld rond het geven van enkelvoudige en meervoudige adviezen (bijvoorbeeld havo/vwo). Onder druk van het voortgezet onderwijs zouden basisscholen minder meervoudige adviezen geven. Dit terwijl een meervoudig advies juist kan voorkomen dat een kind te vroeg in een hokje wordt gestopt, vindt ook de PO-Raad.

Inmiddels is een motie van de VVD aangenomen om middelbare scholen te attenderen op sancties wanneer zij leerlingen met een meervoudig advies weigeren. Dat geldt overigens niet voor categorale vo-scholen, want leerlingen met een meervoudig advies moeten zo nodig juist kunnen afstromen in hetzelfde schoolgebouw, zo redeneert Dekker. Bovendien mag het niet zo zijn dat leerlingen met een enkelvoudig advies niet op een categorale school terecht kunnen, omdat alle plekken al vergeven zijn aan leerlingen met een meervoudig advies.

Eindtoetsdata 2017

Aangezien de wettelijk vastgestelde periode voor het afnemen van de eindtoets (tussen half april en half mei) volgend schooljaar zeer ongunstig valt door vakanties en feestdagen, hebben de beide sectorraden samen met de AVS en Ouders & Onderwijs staatssecretaris Dekker in een brief om toestemming gevraagd om van deze periode te mogen afwijken. Zij verwachten deze week nog reactie op de brief. 

Downloads

268.96 KB