Nieuws

Kamer in debat over onderwijs, corona, leraren en examens

Maandag 25 januari gaat de Tweede Kamer in debat over het funderend onderwijs, corona, leraren en examens. De PO-Raad heeft de Kamer een brief gestuurd om een aantal belangrijke punten mee te geven.

Structurele en meerjarige aanpak

De gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs zijn groot en er ligt een opgave om de komende jaren de negatieve effecten voor onze leerlingen teniet te doen. Dat vraagt om een structurele en meerjarige aanpak. Het plan hiervoor moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en samen met de onderwijspraktijk gemaakt worden. De PO-Raad richt daarom voor het primair onderwijs het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit op. De sectororganisatie vraagt dit team van vooraanstaande wetenschappers en onderwijsprofessionals de sector te adviseren – met de beste kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk - welke onderwijskundige interventies voor welke leerlingen het meest effectief zijn. Het team gaat ook in gesprek met leden van de PO-Raad en is stevig verbonden met de Expertgroepen en een meedenkpanel. Wil je meedenken over dit plan? Neem dan contact met ons op: impactteam@poraad.nl.

Adviseer kansrijk en stel scholen gerust

Kwetsbare leerlingen lopen dit jaar de kans de eindtoets minder goed te maken en kunnen zo minder profiteren van deze kansenvergroter. Zij verdienen daarom in maart een kansrijk schooladvies. Dit schooladvies is bepalend voor het onderbouwrendement in het voortgezet onderwijs. Hoewel onder normale omstandigheden het onderbouwrendement voor de meeste scholen niet tot problemen leidt, kan dit door kansrijk adviseren wel het geval zijn. Scholen verdienen een ondubbelzinnige toezegging dat, via het onderbouwrendement, de rekening voor het bieden van extra kansen door kansrijk adviseren en plaatsen niet bij scholen komt te liggen. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie aangekaart dat de eindtoetsresultaten dit jaar niet gebruikt mogen worden om scholen en de sector primair onderwijs op te beoordelen.

Examens vso moeten doorgaan

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) moeten ondanks de ingewikkelde omstandigheden kunnen toewerken naar een volwaardige diplomering. vso-scholen kennen geen schoolexamens, die een beeld kunnen geven van het niveau van de leerling. De PO-Raad vindt het belangrijk dat alles in het werk gesteld wordt om zowel het centraal examen als het college-examen dit jaar door te laten gaan voor het vso.

Scholen zo snel als mogelijk weer open

De PO-Raad vindt het van groot belang dat de scholen in Nederland zo snel als mogelijk weer opengaan om alle kinderen de kansen te bieden die ze verdienen. Samen met het ministerie van OCW kijken we hoe we dit passend binnen de OMT-adviezen kunnen realiseren. Samen trekken we op om de effecten van deze ongekende crisis te verzachten.

Downloads

107.83 KB