Nieuws

Kamer staat achter plannen Slob met eindtoets en schooladvies

Het schooladvies blijft leidend en de eindtoets blijft tellen als een soort second opinion. Maar beide volgen korter op elkaar en alle leerlingen van groep 8 moeten zich tegelijkertijd, rond 1 mei, inschrijven op een middelbare school. In een debat dinsdagavond in de Tweede Kamer schaarden de coalitiepartijen zich achter deze plannen van minister Arie Slob (Onderwijs).

Eensgezind leek de Kamer over het voornemen om van de eindtoets een ‘doorstroomtoets’ te maken. Nu ligt er veel druk op deze toets, omdat deze in een belangrijke mate bepalend is voor de verdere schoolcarrière van een kind. Door de toets een beperkte rol te laten hebben bij de overgang naar de middelbare school, weinig tijd tussen toets en advies te laten voor toetstrainingen én het in het voortgezet onderwijs vervolgens makkelijker te maken om van niveau te wisselen, krijgen kinderen meer mogelijkheden zich te ontwikkelen, zo is de gedachte. Bovendien zou dit zorgen voor meer kansengelijkheid.  

Door daarnaast het inschrijfmoment voor de middelbare school voor alle leerlingen op 1 mei te zetten, weten middelbare scholen beter waar ze aan toe zijn. Met een voorlopig schooladvies op zak, schrijven veel leerlingen zich nu al op 1 maart in. Als dat advies op basis van de eindtoets later in het jaar naar boven wordt bijgesteld, stelt dat middelbare scholen voor problemen. Ook komt het nu voor dat een school al vol zit als een leerling vanwege een bijgesteld advies van school wil wisselen.

Minister Slob deed zijn plannen afgelopen vrijdag uit de doeken. Op hoofdlijnen komen deze overeen met het pleidooi van de PO-Raad. Ook zij wil minder druk op de eindtoets, een leidend schooladvies en een einde aan de vroegselectie van kinderen. Om de kansengelijkheid te vergroten, stelt de PO-Raad voor de eindtoets onderdeel te maken van het schooladvies. Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief gegeven dat het professionele oordeel van de school mede kan staven. Dit verstevigt het schooladvies. Deze visie wordt door vele partijen uit het veld onderschreven. Het CPB, het SCP, het CvTE, SLO, de inspectie, VO-raad en Ouders & Onderwijs pleitten ook allemaal voor afnemen van de eindtoets vóór het schooladvies. Ook de Onderwijsraad kwam recent met een soortgelijk advies

Onduidelijkheden

Vragen heeft de PO-Raad nog over de momenten waarop de school volgens minister Slob formeel met ouders moet communiceren over adviezen en toetsuitslagen. Is dat meteen na het voorlopige schooladvies, en dus voor de eindtoets? Of pas na het geven van het definitieve schooladvies? Hierover noemt de bewindsman niets in zijn brief. Het is positief dat de minister benadrukt dat leerlingen bij het maken van de toets niet de last van een eerder schooladvies op hun schouders moeten voelen drukken. Het roept wel de vraag op welke status dit voorlopige schooladvies heeft.

De PO-Raad wil graag actief meedenken hoe deze aanpassingen van het proces rondom de eindtoets vorm krijgen. ,,Van groot belang is dat school en ouders open kunnen blijven communiceren over de adviezen en resultaten van de toets’’, benadrukte Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad vrijdag.

Verschillende eindtoetsen

Volgens het plan van de minister zal de overheid niet langer zelf een eindtoets aanbieden. Dat betekent dat de Centrale Eindtoets zal vervallen. In het debat vroegen verschillende Kamerleden zich af of niet eerst het probleem moet worden opgelost dat de toetsen nu niet helemaal vergelijkbaar zijn. Hoewel dit al wel is verbeterd, bestaat er nog altijd een risico dat de toetskeuze van invloed is op het toetsadvies.

Na de zomer kunnen Kamerleden eventuele moties indienen en kan erover worden gestemd.

Links & downloads

PO-Raad standpunt eindtoets
182.77 KB
Infographic Van eindtoets naar doorstroomtoets (pdf)
727.5 KB