Nieuws

Kamer: vo-scholen mogen meervoudig schooladvies niet meer weigeren 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet meer toestaan dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudige schooladviezen accepteren. Ook wil zij dat in plaatsingswijzers daarom niet meer wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven. Een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is op dinsdag 26 januari aangenomen. 

Meervoudig schooladvies

De PO-Raad vindt het belangrijk dat leerlingen duidelijke adviezen krijgen die aansluiten bij de afspraken die scholen regionaal maken. Voorop staat echter dat voor een individuele leerling een meervoudig advies passend en stimulerend kan zijn. In dat geval moet een basisschool altijd kunnen kiezen voor het belang van de leerling. Wel vindt de PO-Raad dat om een leerling ook daadwerkelijk kansen te bieden, een brede brugklas en het bieden van mogelijkheden tot opstroom in het verlengde van zo’n meervoudig schooladvies zouden moeten liggen.

Ook een motie van D66-Kamerlid Van Meenen om scholen in het voortgezet onderwijs te verbieden op de basisschool afgenomen toetsen op te vragen, werd afgelopen dinsdag aangenomen. Op dit moment komt het voor dat deze toetsen worden gebruikt als selectiemiddel. De resultaten van deze toetsen zouden echter louter moeten dienen ter ondersteuning van het schooladvies, aldus de Kamer. De PO-Raad deelt de opvatting dat de toetsen niet als selectiemiddel mogen dienen. Wel vindt zij het wenselijk dat resultaten in het kader van een doorgaande leerlijn verstrekt kunnen worden aan middelbare scholen, zodat onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van een leerling.

Wet- en regelgeving rondom Eindtoetsing

Sinds vorig jaar is de nieuwe wet- en regelgeving rondom Eindtoetsing van kracht. De implementatie daarvan zal de komende jaren worden gemonitord in een evaluatieonderzoek. Aanpassingen in de wet- en regelgeving rondom de eindtoets zullen worden uitgesteld tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen binnenkort een brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waarin de huidige wet- en regelgeving rondom het schooladvies verduidelijkt wordt.