Kansrijk onderwijsstelsel

Zo’n 180.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Het is hét selectiemoment in ons onderwijsstselsel en de druk erop is veel te groot. Logisch want we selecteren vroeg en die selectie werkt als een fuik: eenmaal in het vo is opstromen zeldzaam. Onderwijssystemen waarin leerlingen vroeg geselecteerd worden, leiden tot meer segregatie en verkleinen kansen. Onze leerlingen verdienen latere selectie en een flexibeler systeem. Kortom: een kansrijk onderwijsstelsel.  

Flexibeler en differentiëren

De PO-Raad en VO-raad willen een nieuw onderwijssysteem met daarin een funderende en kwalificerende fase. Toetsen zijn er om te differentiëren en niet om op 11/12-jarige leeftijd te selecteren. De onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt flexibeler ingericht: Alle leerlingen krijgen de kans om per vak of leergebied tot hun best passende niveau te komen. We werken modulair. In ons voorstel kiest de leerling aan het eind van de funderende fase (rond 15 jaar), afhankelijk van zijn/haar capaciteiten en interesses, voor de beroepsgerichte of academische stroom. Die noemen we de kwalificerende fase.  

 

overgang po vo