Nieuws

Laatste nieuws: Eindtoets gaat dit jaar niet door

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer.

De PO-Raad heeft de afgelopen dagen intensief overleg gehad met de minister en staat volledig achter dit verstandige besluit. De minister schrijft hierover: ‘Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.’

De minister vraagt verder aan scholen om hun leerlingen in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs op een zo goed mogelijke manier voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet onderwijs. Door de ontstane situatie zal dit mogelijk op een later moment extra inzet vereisen, juist voor leerlingen voor wie de overgang naar het voortgezet onderwijs een kwetsbaar moment kan zijn. De PO-Raad gaat dit in overleg met het ministerie en de VO-raad voortvarend oppakken om scholen hierbij te ondersteunen.