Nieuws

Leerlingen met rekenproblemen, tussen wal en schip?

Vanuit het Masterplan Dyscalculie worden in maart regionale bijeenkomsten georganiseerd over begeleiding en overdracht van leerlingen met ernstige rekenproblemen. Daarnaast vraagt het project de medewerking van scholen aan een enquête over het gebruik van de protocollen Dyscalculie.

Bent u benieuwd waarmee leerlingen met ernstige rekenproblemen (ERWD) na groep 8 in het voortgezet onderwijs verder gaan? Dan zijn de regiobijeenkomsten mogelijk interessant voor u! Ze zijn toegankelijk voor professionals uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die werken met leerlingen met ERWD. Deelname is bijvoorbeeld interessant voor leraren groep 8 en intern begeleiders uit het primair onderwijs.

Wat is het doel van de bijeenkomsten?

De uitwisseling van ervaringen, knelpunten en good practices met betrekking tot de omgang met leerlingen met ernstige rekenproblemen staat centraal. Voor leerlingen met ERWD vormen overgangsmomenten van de ene onderwijssector naar de volgende een risico. Er valt veel winst te behalen rond deze momenten: bewustwording en het belang van aandacht voor ERWD bij de overgangsmomenten van onderwijssoorten of intake kunnen veel opleveren. Na de keynote over rekengesprekken (een rekengesprek is een gesprek tussen student of leerling en een expert en gaat in op de rekenontwikkeling van de leerling) gaat u de dialoog aan met mensen van uw eigen onderwijssector, vervolgens vinden gesprekken plaats tussen deelnemers uit verschillende onderwijssectoren.

De vijf middagbijeenkomsten vinden van 8 tot en met 17 maart plaats in Emmen, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Haarlem en Deventer. Meer informatie en de mogelijkheid om zich aan te melden vindt u op de website van Masterplan Dyscalculie.

Onderzoek naar gebruik protocollen Dyscalculie

De mensen van het Masterplan Dyscalculie zijn benieuwd naar de mate waarin de protocollen Dyscalculie hun weg de scholen in gevonden hebben. Het project is erop gericht om de kennis en vaardigheden van scholen op het gebied van de begeleiding van leerlingen met een rekenprobleem te vergroten. Wat vindt u: zijn ze daar al in geslaagd of mag het een onsje meer zijn? Geef uw mening en vul de enquête in, zodat we meer inzicht krijgen in hoe de vlag erbij hangt in ERWD-land: naar de enquête primair onderwijs.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.