Nieuws

Leerlingen ontvangen resultaten op eindtoets

Volgende week horen vrijwel alle 180.000 leerlingen uit groep acht hoe zij hun eindtoets hebben gemaakt. Heeft een leerling op die toets hoger gescoord dan verwacht, dan zal de school haar schooladvies opnieuw kritisch tegen het licht houden.

De leerlingen ontvingen hun schooladvies al eerder, in februari of maart. Daarmee konden zij alvast op zoek naar een passende middelbare school. Sinds schooljaar 2014/2015 geldt de eindtoets dan ook als een soort second opinion. Bij een hogere score op de eindtoets, is de school verplicht om in overleg met ouders het schooladvies te heroverwegen en eventueel naar boven bij te stellen.

In een op drie gevallen gebeurt dat ook (wanneer er meer dan 1 schooltype verschil zit tussen eindtoets en schooladvies). In andere gevallen besluiten scholen samen met ouders dat het beter is om het schooladvies niet naar boven bij te stellen. Dit besluit is altijd maatwerk en zal daarom per kind verschillen. Naar beneden bijstellen, is nooit aan de orde.

De PO-Raad hecht veel waarde aan het advies van een school die een leerling acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt. De eindtoets is een momentopname die alleen kijkt naar prestaties op taal en rekenen.

Discussies over de eindtoets en het schooladvies

Omdat er veel discussie is over de rol van de eindtoets en het schooladvies, zette de PO-Raad diverse veel gestelde vragen op een rij. Waar baseren scholen hun schooladvies eigenlijk op? Is dat oordeel zo subjectief als sommige critici willen doen geloven? En hoe objectief is de eindtoets eigenlijk? Lees alle vragen en antwoorden in dit artikel.

De discussie werd onlangs kracht bijgezet door een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Daaruit bleek dat de diverse eindtoetsen die leerlingen kunnen maken, van verschillend niveau zijn en daardoor niet vergelijkbaar zijn. Een leerling kan op de ene toets hoger scoren dan de ander. Voor de PO-Raad bevestigt dit dat de eindtoets niet blindelings gevolgd moet worden bij de keuze van leerlingen en hun ouders voor een middelbare school. Een schooladvies is altijd maatwerk. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de eindtoetsen snel vergelijkbaar worden gemaakt en is blij dat hiertoe al eerste stappen worden gezet.

Standpunt PO-Raad

Zoals gezegd, hecht de PO-Raad veel waarde aan het advies van een school die een leerling acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt. De eindtoets is een momentopname die alleen kijkt naar prestaties op taal en rekenen. De PO-Raad benadrukt daarbij dat de toekomst van een kind nooit mag afhangen van hoe het kind zich op de basisschool ontwikkelt. Een schooladvies is een startadvies, geen eindexamenadvies, laat staan een carrièreadvies. We moeten af van de vroegselectie en meer focussen op doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs, bepleit de PO-Raad daarbij. Ze is daarom voorstander van brede brugklassen en dubbele schooladviezen voor leerlingen van wie het niveau niet direct duidelijk is. Ook vindt ze dat leerlingen opleidingen moeten kunnen stapelen. Kinderen moeten gedurende hun hele schoolcarrière kunnen veranderen van niveau.

Bijeenkomsten over doorstroomprogramma’s

Voor scholen die een doorstroomprogramma hebben opgezet om voor leerlingen de overgang naar de middelbare school en vervolgopleidingen te versoepelen, en voor scholen die hiertoe plannen hebben, komt subsidie beschikbaar. Om scholen hierover te informeren, worden op 15, 16 en 18 mei regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden kijkt u in onze webagenda.