Nieuws

Maandelijks onderzoek naar de effecten van het coronavirus voor het po en vo

Onderzoeksbureau Oberon start, in opdracht van het ministerie van onderwijs, een onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het peilingsonderzoek is zicht houden op de continuïteit van het onderwijs, tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is. Het onderzoek bestaat uit zes peilingen die in de periode november 2020 t/m april 2021 worden afgenomen. Iedere maand wordt een nieuwe peiling gehouden. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het onderzoek nog verlengd worden.

Een deel van de schoolvestigingen ontvangt maandag 16 november per e-mail een uitnodiging van Oberon om deel te nemen aan de eerste peiling (november) uit het onderzoek. In het primair onderwijs ontvangt een aselecte groep van schoolvestigingen de uitnodiging, in het voortgezet onderwijs alle schoolvestigingen. Ook alle vestigingen uit het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen een uitnodiging. Graag roepen wij de scholen op om mee te doen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld 5 tot 10 minuten tijd.

Doel van het onderzoek

Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Tegelijkertijd zorgt deze uitzonderlijke situatie voor uitdagingen. Door actief te monitoren kunnen scholen, besturen, sectororganisaties en het ministerie tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is. Zo moet het onderzoek onder andere zicht bieden op de continuïteit van het onderwijs bij lesuitval, de doorgang van toetsen en schoolexamens en leerachterstanden.

Maandelijkse rapportage

Per 15 oktober 2020 is het meldpunt schoolsluiting vanwege corona geopend. Bij dit  meldpunt wordt geregistreerd hoeveel scholen of vestigingen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. Het peilingsonderzoek zorgt voor aanvullende kwalitatieve informatie. Deze  informatie wordt samen met de informatie uit het meldpunt gebruikt voor een maandelijkse rapportage die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft inzichten in trends en ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen.

Leeg klaslokaal