Nieuws

Meer zicht op kwaliteit schooladvies door inzicht gegevens middelbare school

Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van hun schooladvies, krijgt een basisschool voortaan ook te horen op welke middelbare school een oud-leerling zich de eerste drie jaar bevindt. De Tweede Kamer nam gisteren een wetsvoorstel aan waarin de terugkoppeling is opgenomen. Ook stemde de Tweede Kamer voor een motie van het CDA waarmee er naast schooljaar, schoolsoort, leerjaar en uitstroomprofiel ook het administratienummer van de school zal worden meegenomen in de uitwerking van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat basisscholen structureel inzicht krijgen in hoe hun oud-leerlingen zich in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs ontwikkelen. Daarmee kunnen ze toetsen of hun schooladvies, dat leerlingen in groep 8 krijgen, adequaat was. De basisschool zou daartoe in het oorspronkelijke plan alleen informatie krijgen over schooljaar, schoolsoort, studieresultaten en leerweg van oud-leerlingen. Nu is dit slechts beperkt mogelijk.

De PO-Raad heeft er steeds voor gepleit ook het administratienummer van de middelbare school terug te geven. Die is van cruciaal belang om een goed en volledig beeld te krijgen van de kwaliteit van het schooladvies.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs daarnaast met elkaar het gesprek over kwaliteit blijven voeren en dat ze zich niet alleen blindstaren op kale cijfers.