Nieuws

Meisjes in schooljaar 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen voor het tweede jaar op rij een lager schooladvies dan voor de coronacrisis, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongens uit groep acht kregen in schooljaar 2020/’21 daarentegen juist een hoger advies dan voor de pandemie. 

Opvallend is de ommekeer rondom het schooladvies lager dan vmbo-g/t. Sinds 2019/’20 is het aandeel meisjes voor het eerst iets groter dan onder jongens. Zo kreeg in schooljaar 2016/’17 nog 22,6 procent van de meisjes en 23,3 procent van de jongens een advies lager dan vmbo-g/t. Schooljaar 2020/’21 toont een ander beeld: 24,4 procent van de meisjes tegen 23,6 procent van de jongens. 

Ook is het aantal jongens met een havo/vwo- of vwo-advies sneller toegenomen dan onder meisjes. Het aandeel meisjes met een specifiek vwo-advies is met 0,5 procent gedaald naar 19,5 procent in schooljaar 2020/’21. Overigens pakten de schooladviezen voor zowel jongens als meisjes in het schooljaar 2019/’20 lager uit in verband met het wegvallen van de eindtoets. 

Meer info en data uit het onderzoek is te vinden op de website van het CBS.

Kansrijk adviseren

Afgelopen jaar hebben scholen gehoor gegeven aan de oproep om kwetsbare leerlingen kansrijk te adviseren. Maar liefst 86 procent van de scholen stelde vorig jaar bij twijfel over een leerling het advies naar boven bij. Om een soepele overgang tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te bevorderen, is de handreiking schooladvisering po-vo opgesteld. Ook heeft het NRO een webpagina met wetenschappelijke kennis rondom dit thema gelanceerd.

kind vierkant