Nieuws

Nieuw servicedocument OCW coronavirus voor het funderend onderwijs gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een nieuw servicedocument coronavirus voor het funderend onderwijs gepubliceerd. In het servicedocument vind je meer informatie over de mondkapjesplicht, de examens en de eindtoets.

 • Mondkapjesplicht
  Vanaf 1 december geldt een landelijke mondkapjesplicht in publieke ruimtes en het onderwijs. In het basisonderwijs geldt de mondkapjesplicht niet. In het voortgezet speciaal onderwijs dienen mondneusmasker gedragen te worden bij het verplaatsen. Als het dragen van een mondkapje niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een mondneusmasker een belemmering vormt voor zowel deelname aan, als verzorging van een onderwijsactiviteit, hoeft er geen mondneusmasker gedragen te worden. Hierbij kan het gaan om activiteiten als lichamelijke opvoeding, toneel en dans, of bepaalde vormen van beroepsgerichte- en praktijkvakken. In de klas hoeven geen mondkapjes gedragen te worden.
 • Examens
  De inzet is dat het gehele eindexamen en staatsexamen dit jaar doorgaan. Het beroepsgerichte profielvak (cspe) wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen. Hierdoor hebben de scholen meer ruimte om de profielvakken en de beroepsgerichte keuzevakken op een voor hen passende wijze af te ronden en leerlingen optimaal voor te bereiden op hun vervolgopleiding.
 • Eindtoets
  De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal (basis) in 2020-2021 doorgaat. Dit betekent dat voor leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet (speciaal) onderwijs een objectief tweede gegeven bij het schooladvies beschikbaar is.

  Meer informatie is te vinden in het servicedocument.