Nieuws

NRC: Heeft een tweede schooladvies zin?

Of een tweede schooladvies, in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs zin heeft? In een artikel zoekt NRC naar een antwoord op deze vraag. Pleidooi voor zo'n tweede advies komt van de VO-raad. Volgens voorzitter Paul Rosenmöller moet dit de kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan.

NRC zet diverse reacties op een rij. Verschillende onderwijsorganisaties vinden het idee sympathiek maar vragen zich af wat er in de praktijk door verandert. Volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders wegen scholen al constant af of een kind nog op het juiste niveau zit.

Van belang zijn vooral brede brugklassen, zegt een woordvoerder van de PO-Raad in de krant. Daar kunnen kinderen makkelijker doorstromen naar een ander niveau. Op categorale scholen is doorstromen veel ingewikkelder.