Nieuws

Onderwijsraad: 'Meer brede brugklassen, minder segregatie'

Toetsen in het primair en voortgezet onderwijs moeten meer worden gebruikt om leerlingen te volgen en ondersteunen bij hun ontwikkeling, en minder om te bepalen of het kind over kan naar een volgende klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het rapport Toets wijzer.

Meer balans tussen de diverse manieren van toetsen is nodig, omdat toetsen daarmee beter kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit, schrijft de raad in zijn advies. Als toetsen in dienst staan van het leerproces van een kind, kan een leraar zijn instructie namelijk beter bijsturen. Door ook in het primair onderwijs vaker mondelinge toetsen, werkstukken en presentaties te gebruiken, worden leerkrachten zich meer eigenaar van hun onderwijspraktijk. Dat komt de onderwijskwaliteit ten goede, is de gedachte.

De PO-Raad vindt het een interessant advies en ondersteunt het uitgangspunt dat toetsen meer in dienst moeten staan van de ontwikkeling van kinderen.

Segregatie tegengaan

In een ander rapport dat eveneens deze week werd gepubliceerd, waarschuwt de Onderwijsraad dat het onderwijs segregatie in de hand werkt. De raad vindt dat kinderen van verschillende niveaus en uit verschillende sociale groepen op school te weinig met elkaar in aanraking komen. Ook stelt hij dat al te vroeg in hun schoolcarrière bepaald wordt waar jongeren op welk niveau later terechtkomen. De Onderwijsraad pleit daarom onder meer voor meer brede brugklassen.  

De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en tijdens hun schoolloopbaan van niveau kunnen wisselen. Brede brugklassen, maar bijvoorbeeld ook meer mogelijkheden om opleidingen te stapelen, helpen hierbij. De PO-Raad pleit hier al jaren voor.

Ze vindt verder dat de eindtoets in het primair onderwijs uiteindelijk een doorstroomtoets moet worden. Op korte termijn moet deze onderdeel worden van het schooladvies. Dit levert meer kansengelijkheid op.

De PO-Raad ontwikkelde daarnaast met Ouders & Onderwijs, de belangenvereniging voor ouders, een richtlijn voor vrijwillige ouderbijdrage. Deze stelt dat geen enkel kind mag worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert, ook al betalen zijn ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet. Ook deze richtlijn moet kansengelijkheid bevorderen en segregatie tegen gaan.

De PO-Raad benadrukt dat segregatie desondanks een complex probleem is dat het onderwijs niet alleen kan oplossen. Ook gemeenten, de Rijksoverheid, sportclubs et cetera hebben hierin een rol.