Nieuws

Onderzoek naar ervaringen overgang groep 8 naar brugklas

Scholen die een mail hebben ontvangen over het onderzoek naar de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, kunnen de vragenlijst nog tot en met 1 oktober invullen. De PO-Raad vraagt de betreffende scholen en schoolbesturen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek, zodat er goed inzicht komt in de uitwerkingen van de regels in de praktijk.

Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs veranderd. Onderzoeksbureau Oberon heeft onlangs een vragenlijst verspreid onder scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en bij ouders. Met de uitkomsten kan de doorlopende ontwikkellijn van leerlingen van groep 8 naar de brugklas verder worden geoptimaliseerd.