Nieuws

Onderzoek nieuwe regelgeving overgang groep 8 naar brugklas

Afgelopen schooljaar is de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs veranderd. Scholen die een mail hebben ontvangen met de vraag om hierover een vragenlijst in te vullen, kunnen dat tot en met 1 december doen.

Om goed zicht te krijgen op de ervaringen met de nieuwe regelgeving, heeft onderzoeksbureau Oberon een vragenlijst verspreid onder scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en bij ouders. De PO-Raad dankt iedereen voor haar/zijn medewerking aan dit onderzoek. Met de uitkomsten kan de doorlopende ontwikkellijn van leerlingen van groep 8 naar de brugklas verder worden geoptimaliseerd.