Nieuws

Oriënteren op de middelbare school? Scholen op de kaart helpt

De leraar van groep 8 is de belangrijkste raadgever voor ouders en leerlingen bij de keuze voor een middelbare school. Dat bleek vorig jaar uit eigen onderzoek van de PO-Raad en VO-raad. Ook bleek dat scholenopdekaart.nl nog kan werken aan de bekendheid van de website onder ouders. Reden genoeg voor de VO-raad om een promotiecampagne te starten voor ouders van groepachters en met een belangrijke rol daarin voor de basisschoolleraar.

Wat geeft de doorslag?

Verschillende personen (leraren, leerlingen en ouders) vertellen in de campagne wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een school. Dat is voor iedereen anders. Hiermee zetten we ouders aan het denken over de diverse informatie die over scholen te vinden is en stimuleren we hen de website te bezoeken en samen met hun kind goed voorbereid naar open dagen te gaan.

Campagnemiddelen

Gedurende de schoolkeuzeperiode zal Scholen op de kaart vooral online gepromoot worden. Dit in de vorm van een Facebookcampagne en banners op relevante websites. Ook is er campagnemateriaal ontwikkeld voor basisscholen en middelbare scholen, als geheugensteuntje om ouders op de site te attenderen, bijvoorbeeld tijdens een adviesgesprek.

Wat kunt u doen?

  • Download en verspreid de Facebookposts om ouders te attenderen op Scholen op de kaart en op de open dagen van middelbare scholen.
  • Bestel een stapeltje Scholen op de kaart ansichtkaarten en deel ze uit. Ouders en leerlingen kunnen hier tijdens de open dagen hun eigen vragen en aantekeningen op kwijt. De kaarten kunnen naar u verstuurd worden, 1 setje per vestiging.