Nieuws

OSO vanaf komend schooljaar enige uitwisselstandaard voor overstapdossier

De Overstapservice Onderwijs (OSO) is in het nieuwe schooljaar de enige landelijke digitale uitwisselstandaard voor scholen in het funderend onderwijs. Het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) is per september 2016 niet meer geschikt voor het digitaal overdragen van overstapdossiers tussen scholen.

Scholen die veilig digitaal het overstapdossier willen uitwisselen, moeten zich zo snel mogelijk aansluiten bij de OSO. Bijna de helft van alle Nederlandse scholen heeft dit jaar al gebruikgemaakt van OSO. Het DOD blijft voor andere doeleinden wel bruikbaar. Het aansluiten op OSO is de eerste stap. Voor een effectief gebruik van deze standaard is het daarnaast van belang regionale afspraken te maken over de planning van en eventuele aanvullingen op de dossiers van leerlingen. Uit meerdere evaluaties van OSO blijkt dat regio’s die afspraken maken over het gebruik van OSO een administratieve lastenverlichting ervaren.

Ondersteuning

Voor verdere (gratis) ondersteuning bij de inzet van OSO kunt u terecht bij de servicedesk van OSO: telefoon: 0800-321 22 33 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur), e-mail: servicedesk@oso-od.nl, of bij de servicedesk van de leverancier van uw administratiesysteem.