Nieuws

PO-Raad stuurt brief naar Tweede Kamer over aanvullend onderwijs

‘De kerntaak van het verzorgen van algemeen toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs raakt steeds meer uit handen van publiek bekostigde scholen’, dit constateert de Onderwijsraad in het adviesrapport ‘Publiek karakter voorop’. Op 6 april wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over dit rapport. Ter voorbereiding heeft de PO-Raad de Kamerleden per brief een aantal belangrijke aandachtspunten meegegeven. 

Volgens de Onderwijsraad is de verstrengeling van publiek en privaat onderwijs een risico voor kansengelijkheid, onderwijskwaliteit, toegankelijkheid en professionele zeggenschap. De PO-Raad erkent dit risico en vindt dat schoolbesturen hier samen met het ministerie van OCW en de Inspectie een verantwoordelijkheid in hebben. 

Zo zou aanvullend onderwijsaanbod alleen ingezet moeten worden als dit breed toegankelijk is, voor ieder kind én zonder financiële belemmeringen. Ook pleit de sectororganisatie voor een afwegingskader, zodat schoolbesturen zelfstandig een afweging kunnen maken over het inzetten van aanvullend onderwijs. Het is nu soms onduidelijk of iets over aanvullend onderwijs valt, of niet. 

In de brief wijst de PO-Raad de Kamerleden ook op het risico dat de doorstroomtoets de kansenongelijkheid vergroot. Zo zal naar verwachting een stijgend (privaat) aanbod van toetstrainingen met name voor kinderen van hoog opgeleide ouders ingezet worden. Een ongewenst effect, zeker nu het onderwijs toe is aan een kansrijker stelsel met een latere selectie en meer flexibiliteit.  

Bekostiging moet goed en bestendig zijn

De groei van het privaat onderwijsaanbod hangt onder andere samen met de jarenlange tekortschietende bekostiging van het primair onderwijs. Om vanuit het publiek onderwijs de kwaliteit te bieden die nodig is, pleit de PO-Raad voor structurele investeringen. 

Meer lezen?

Download de brief

 

Kind kijkt door een loep

Downloads

PDF, 85.69 kB