Nieuws

School krijgt meer tijd voor kansrijk adviseren

Basisscholen hebben vorig jaar gehoor gegeven aan de oproep om bij twijfel kwetsbare groep 8-leerlingen kansrijk te adviseren. Dat blijkt uit cijfers van DUO en onderzoek van de Onderwijsinspectie. Scholen krijgen dit jaar meer tijd hun leerlingen kansrijk te adviseren: de adviezen moeten uiterlijk 15 maart zijn vastgelegd. 

86% van de scholen stelde vorig jaar bij twijfel over een leerling het advies naar boven bij. Dat blijkt uit het doorstroomonderzoek van de onderwijsinspectie. Een derde van hen geeft aan dit beleid voort te zetten. De situatie is immers ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar: met leraren en leerlingen in quarantaine, klassen thuis en een scholensluiting, zitten we nog middenin de crisis. 

Kansrijk adviseren 

Een analyse van NRO maakt duidelijk dat kansrijk adviseren in het voordeel van de leerling is: die maakt de verwachting vaak waar. Stroomt de leerling toch af in (de onderbouw van) het VO, dan komt hij/zij alsnog terecht op het niveau dat bij hem/haar past. Het is in ons huidige stelsel gemakkelijker af te stromen naar een niveau dat bij je past, dan op te stromen naar een niveau dat je in eerste instantie niet geadviseerd werd.  

Scholen die ervoor kiezen kansrijk te adviseren, laten weten nadrukkelijker te hebben gekeken naar de ontwikkeling die een leerling in de afgelopen jaren doormaakte: het ‘actuele niveau’ van het kind weegt zo minder zwaar mee. “Ook maakten scholen (meer) gebruik van andere informatiebronnen, waaronder aanvullende toetsen voor bepaalde leerlingen, observaties, kindgesprekken en de analyse van leerlingenwerk”, zo schrijft de Inspectie.   

Uitgestelde deadline voor het schooladvies 

Met een voortdurende coronacrisis is het ook dit jaar voor sommige scholen weer ingewikkeld om goed zicht te houden op de voortgang van hun leerlingen. Zo zijn er signalen van scholen die in de knel komen met hun planning van advisering.

Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te kunnen stellen en te registreren, schuift de deadline twee weken op en krijgen scholen tot 15 maart 2022 de tijd om het schooladvies op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in het Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Deze tijd kan benut worden om nogmaals kritisch naar het adviesproces te kijken en waar mogelijk bij twijfel kansrijk te blijven adviseren aan huidige groep 8-leerlingen. Scholen krijgen hierover deze week nog bericht van OCW/DUO, maar de informatie staat al online. We wijzen je ook graag op de stappen die DUO benoemt in schooladvisering, en de Handreiking Schooladvies van SLO die handvatten biedt voor het geven van een passend advies, ook in coronatijden.  

Afstemming met het vo 

De uitgestelde deadline voor het schooladvies kan invloed hebben voor de aanmelding van leerlingen bij het vo. Daarbij is het belangrijk dat po-scholen dit goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen. 

Vensters 

Op Scholen op de kaart zie je per school onder het kopje ‘Resultaten’ welk schooladvies de leerlingen kregen. Daar zie je ook terug of de oud-leerlingen van een school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies zitten - na één jaar en na drie jaar. Bovendien vind je direct hoe de adviezen van de school zich verhouden ten opzichte van basisscholen met een vergelijkbare schoolweging.

Laptop in de klas