Schooladvies en doorstroomtoets

Zo’n 180.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Het is hét selectiemoment in ons onderwijsstelsel. Maar eigenlijk is dat voor leerlingen van 11 à 12 jaar oud nog te vroeg. We weten dat systemen met vroege selectie, zoals in Nederland, kansenongelijkheid ontstaat. Met een schooladvies op latere leeftijd vergroot je de kansen van leerlingen. 

Op dit moment is het schooladvies leidend bij de overgang van po naar vo. De school die het kind acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt, moet groep 8-leerlingen en hun ouders elk jaar in maart het definitieve schooladvies geven. Daarmee kunnen ouders hun kinderen bij een middelbare school inschrijven.

rennende kids

Eindtoets, een second opinion

De eindtoets, die prestaties op taal en rekenen meet, wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei en geldt als een second opinion. Alle leerlingen in groep 8 in het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs maken zo’n eindtoets. Scoort een leerling op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies in overleg met de ouders heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet en blijft het oorspronkelijke schooladvies staan. 

Uit onderzoek weten we dat 20% van de leerkrachten ‘voorzichtig’ adviseert en dat met name kwetsbare leerlingen hierdoor lager worden geadviseerd dat goed voor hen is. Bij gemiddeld één op de drie leerlingen moet na de eindtoets het schooladvies worden heroverwogen en bij bijna één op de tien leidt dit tot daadwerkelijke bijstelling. De adviezen van kwetsbare leerlingen worden vaker heroverwogen en vaker bijgesteld. De eindtoets vergroot dus de kansen voor leerlingen die misschien ondergeadviseerd zijn.  

Links bij deze pagina