Nieuws

Schooldirecteur: ‘Je bent meer kind dan het kleine stukje dat wij zien. En daarom adviseren we kansrijk’

Je kunt vanuit de bedoeling naar een kind kijken, of vanuit het systeem, zegt schooldirecteur Deborah Snoeren. ,,Twee keer zei een middelbare school tegen ons: ‘Jullie zeggen dat het een vmbo T-kind is, maar ik zie een vmbo B-score.’ Dan zeg ik: ’Dus de score van de eindtoets is belangrijker dan ons advies, dan meld ik dat aan alle ouders en aan het team, dat scheelt ons veel werk.’ Kansrijk adviseren is in the eyes of the beholder: Lief, mooi kind, laat zien dat je het kunt.”

Snoeren is directeur van basisschool Baardwijk in Waalwijk. Acht (of meer) paar ogen zien een leerling daar acht jaar lang. ,,tegelijkertijd realiseren we ons dat we maar een klein stukje van een kind zien. We zien het nú, in deze context, in dit gezin en met deze vrienden. Dus in groep 8 zeggen we: We denken dat dit bij je past, maar met een plusje. Omdat de wereld hierna groter voor je wordt en anders is. Omdat we erop vertrouwen dat je weer een leerkracht tegenkomt die het vuur laat vlammen bij jou. Lief, mooi kind, laat zien dat je het kunt. Dat is kansrijk adviseren.”

Systeem en bedoeling

Ze onderscheidt ‘kijken naar een kind’ vanuit de bedoeling en vanuit het systeem. ,,Het systeem gaat over wat je bij het vo aanlevert: Citotoetsen, eindtoets, een beeld van de executieve functies… ze zijn allemaal nodig om tot een passend schooladvies te komen. En daarnaast praat je met groepsleerkracht, ib-er, ouders en het kind.” Beiden zijn nodig, benadrukt Snoeren, zowel de bedoeling als het systeem. Data van voorgaande jaren worden geanalyseerd, de directeur leest scherp alle onderwijskundige rapporten en stelt kritische vragen over het proces van schooladvisering.

In een glazen bol kijken met een rugzak vol ervaring

Maar het kom wel aan op maatwerk. Op haar school bijvoorbeeld, zitten nogal wat kinderen met een NT2-achtergrond. Ziet ze groei, groei die doorzet, en voorkeur voor een vo-school met kleine klassen en goed mentoraat… dan gaat ze in gesprek met het vo. Of ze willen ‘meedenken’ op haar kansrijke advies. ,,Dat is meer dan alleen een warme overdracht. Passend adviseren is een beetje in een glazen bol kijken, maar wel met een rugzak vol ervaring.”

Reken het kind niet af

,,Ik hoor nu telkens: het onderwijs mag dit jaar niet afgerekend worden op de eindopbrengsten, na de periodes van thuisonderwijs”, zegt Snoeren. ,,Dan denk ik: Nee, het kínd mag niet afgerekend worden op de periode van thuisonderwijs.” Deze week zijn de schooladviesgesprekken. ,,We bespreken de eerder gegeven adviezen, aangevuld met wat wij, ouders en het kind in de afgelopen maanden zagen. Zo maken we een heel mooi kloppend verhaal.”

De directeur gelooft dat een kansrijk, passend schooladvies in the eyes of the beholder is. ,,Er zitten altijd risico’s aan menselijk advies meegeven, hoe goed we het ook bedoelen. Daarmee zeg ik niet: We doen maar wat. We doen ons uiterste best, met alle gegevens die we op dat moment hebben.”