Nieuws

Speciaal onderwijs kan uitstroom publiceren op Scholen op de kaart

Scholen voor speciaal onderwijs kunnen voortaan op Scholen op de kaart laten zien waar hun leerlingen in het vervolgonderwijs terecht komen. Dit en meer, deze maand in de Vensters nieuwsbrief

Reguliere scholen konden deze informatie al langer publiceren, scholen voor speciaal onderwijs konden deze informatie tot nu toe alleen zelf inzien, maar niet openbaar maken. Het gaat om twee databestanden: 'Plaatsing in het voortgezet onderwijs' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar'.

Zelf uw onderwijsconcept wijzigen in Scholen op de kaart

Scholen kunnen sinds kort zelf het onderwijsconcept wijzigen zoals dat wordt weergegeven op Scholen op de kaart. Aanleiding voor deze aanpassing is dat scholen zich regelmatig niet herkennen in het onderwijsconcept zoals dat is geregistreerd in BRON. In de nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Wat kan ik eigenlijk met het onderdeel... 'Ouders en school'?

Dit onderdeel gaat over de relatie tussen school en ouders. Hoe geeft u invulling aan ouderbetrokkenheid? Bij welke activiteiten zet u ouders in? Wat bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage en zijn er verder nog schoolkosten? Ook kunt u binnen dit onderdeel een enquête uitzetten naar de tevredenheid van de ouders van uw leerlingen. Of de uitslag op een enquête inladen die u via een ander bureau heeft afgenomen. 

Lees de volledige nieuwsbrief. Ook de Vensters nieuwsbrief ontvangen? Klik hier

Meteen aan de slag? Log in op Mijn Vensters.